Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
821z dziś
4465z ostatnich 7 dni
16114z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyposażenie istniejącej bramy wjazdowej w ekranie akustycznym w napęd elektryczny...

Przedmiot:

Wyposażenie istniejącej bramy wjazdowej w ekranie akustycznym w napęd elektryczny sterowany radiowo

Data zamieszczenia: 2021-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Krosno Wydział Drogownictwa
Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. 13 4743619, 22 1010202
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/431988
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 4743619, 22
Termin składania ofert: 2021-03-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
D.7011.9.3.2021.N "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni" - Wyposażenie istniejącej bramy wjazdowej w ekranie akustycznym zlokalizowanym przy Ul. Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w km 233+640 ÷ 233+680 w Krośnie w napęd elektryczny sterowany radiowo
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość / Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz Plik
1 "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni" - Wyposażenie istniejącej bramy wjazdowej w ekranie akustycznym zlokalizowanym przy Ul. Wyszyńskiego w ciąg Kwota ryczałtowa 1 robota budowlana 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN EUR Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28a
38-400, Krosno

Dokument nr: ID 431988, D.7011.9.3.2021.N

Otwarcie ofert: Otwarcie: 11-03-2021 09:05:00

Składanie ofert:
Składanie: 11-03-2021 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/431988

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie istniejącej bramy wjazdowej w ekranie akustycznym zlokalizowanym przy ul. Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w km 233+640 ÷ 233+680 w Krośnie w napęd elektryczny sterowany radiowo wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi. W szczególności w zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz wykonania opracowań, opinii, pozyskania warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących nieodpowiedni stan techniczny przedmiotowej bramy wjazdowej, zgodnie z decyzją znak: IK.771.1.182.2016 z dnia 10.09.2020 r. wydaną przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Rzeszowa.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta.
Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonej oferty oraz jej załączników.
W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.
Umowa na realizację Zamówienia zostanie przygotowana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 47 43 619 - Jakub Jaskulski od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót budowlanych,spisany w dniu odbioru przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - o od dnia podpisania umowy o do dnia 30.04.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunek dotyczący zdolności zawodowej - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: - w specjalności w konstrukcyjno - budowlanej, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym - Wykonawca akceptuje warunki Zamawiającego dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2 - War [...].doc
7 PFU oraz załaczniki - Wykonawca akceptuje warunki Zamawiającego dotyczące zapisów w PFU oraz załączniki. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
BKB_ekrany akustyczn [...].zip
Decyzja WINB.pdf
Deklaracja zgodności [...].pdf
Ekspertyza techniczn [...].pdf
Krajowa Deklaracja Z [...].pdf
PFU.pdf
8 Gwarancja - Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji jakości i 60 miesięcy rękojmi za wady na roboty budowlane objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Jakub Jaskulski
Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Drogownictwa
Lwowska 28a
38-400 Krosno
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.