Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
5389z ostatnich 7 dni
18404z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie oświetlenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-03-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Śmigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel
powiat: kościański
65 5180 003
urzadmiejski@smigiel.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Śmigiel
Wadium: ---
Nr telefonu: 65 5180 003
Termin składania ofert: 2021-04-16 11:45:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w poniższych lokalizacjach: 1) Zygmuntowo, 2) Koszanowo, Ul. Dworska,3) Olszewo, 4) Morownica, Ul. Wasielewskiego, 5) Poladowo - w kierunku Morownicy.

CPV: 50232110-4

Dokument nr: 2021/BZP 00018107, ZP.271.1.2021.KA

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Właścicielem większości sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel jest Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Spółka w odpowiedzi na pismo Gminy Śmigiel z dnia 16.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie konkurencyjnym (podstawowym) na wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel, nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. W piśmie z dnia 23.02.2021 r. (znak sprawy: ENEA Oświetlenie/OP/R3, WEA21E001108) Enea Oświetlenie Sp. z o.o. oświadczyła, iż nie wyraża zgody na wejście na majątek oświetleniowy Spółki innych podmiotów niż wskazane przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zaznaczyła, iż z istoty prawa własności wynika, że Spółka jest, co do zasady jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Ul. Ku Słońcu 34
5.1.3.) Miejscowość: Szczecin
5.1.4.) Kod pocztowy: 71-080
5.1.5.) Województwo: zachodniopomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
W analizowanej sytuacji występuje następujący stan prawny i faktyczny:Gmina Śmigiel wykonując zadania własne określone w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) - polegające na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planuje w bieżącym roku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel" w poniższych lokalizacjach: 1) Zygmuntowo,2) Koszanowo, ul. Dworska, 3) Olszewo,4) Morownica, ul. Wasielewskiego, 5) Poladowo - w kierunku Morownicy.Właścicielem większości sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel jest Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Spółka w odpowiedzi na pismo Gminy Śmigiel z dnia 16.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie konkurencyjnym (podstawowym) na wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel, nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. W piśmie z dnia 23.02.2021 r. (znak sprawy: ENEA Oświetlenie/OP/R3, WEA21E001108) Enea Oświetlenie Sp. z o.o. oświadczyła, iż nie wyraża zgody na wejście na majątek oświetleniowy Spółki innych podmiotów niż wskazane przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zaznaczyła, iż z istoty prawa własności wynika, że Spółka jest, co do zasady jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej. Ponadto Enea Oświetlenie Sp. z o.o. dysponuje możliwościami pozwalającymi na wykonanie przedmiotowego zadania na terenie administrowanym przez Gminę Śmigiel.W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).W związku z powyższymi uwarunkowaniami i ograniczeniami, mając na względzie konieczność realizowania nałożonego na gminę obowiązku zapewnienia i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, została podjęta decyzja, że Gmina Śmigiel przeprowadzi negocjacje z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia. Ukazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a), tj. przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze oraz lit. b), tj. przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, a nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).Z uwagi na brak możliwości wyboru podmiotu, który mógłby zrealizować przedmiot zamówienia, jedynym wykonawcą w tej sytuacji może być Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.