Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5447z ostatnich 7 dni
18461z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-03-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny
powiat: puławski
Tel.: +48 818810212
zamowienia@umkd.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Kazimierz Dolny
Wadium: 25 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 818810212
Termin składania ofert: 2021-04-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny

Numer referencyjny: IRG.271.1.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny, tj. dostawa wraz z montażem opraw oświetlenia ulicznego, źródeł światła oraz modernizacja punktów pomiarowo-sterowniczych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31527200 Oświetlenie zewnętrzne
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Kazimierz Dolny.

II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny.

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) demontaż 772 szt. opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach;

2) demontaż 772 szt. wysięgników wraz z okablowaniem zabezpieczeniem oprawy i zaciskami przyłączeniowymi;

3) demontaż 242 szt. źródeł światła i układów zapłonowych w oprawach parkowych/ozdobnych;

4) dostawę i montaż 772 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED;

5) dostawę i montaż osprzętu elektrycznego opraw na liniach napowietrznych, tj. przewodów, zacisków, zabezpieczeń i wysięgników do opraw oświetlenia ulicznego w ilości 772 kpl;

6) dostawa i montaż osprzętu elektrycznego opraw na liniach kablowych, tj. przewodów i zabezpieczeń do opraw oświetlenia parkowego/ozdobnego 242 kpl.;

7) dostawa i montaż 21 kpl. gniazd wtykowych wraz z podłączeniem do zasilania iluminacji okolicznościowych;

8) konserwacja opraw parkowych/ozdobnych w zakresie czyszczenia wnętrza oprawy i klosza wraz z wymiana uszkodzonych podczas konserwacji kloszy;

9) modernizację systemu sterowania oświetleniem ulicznym - zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego;

10) modernizacja 72 punktów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego z instalacją kompensacji mocy biernej i dostosowaniem aparatów do zasilania opraw typu LED oraz wyniesieniem układów pomiarowo-rozdzielczych poza szafy stacyjne;

11) utylizację zdemontowanych opraw, źródeł światła i pozostałych zdemontowanych materiałów;

12) wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, prace montażowo-instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia, z wyłączeniem opraw oświetleniowych oraz systemu sterowania oświetleniem ulicznym / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn.: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierz Dolny" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

CPV: 31520000, 31527200, 45316110, 45316100

Dokument nr: 136211-2021, IRG.271.1.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2021
Czas lokalny: 10:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/04/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Kazimierz Dolny.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/07/2021

Kontakt:
Gmina Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5
Kazimierz Dolny
Kod NUTS: PL815 Puławski
24-120
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Sułek, Anna Kąkol
E-mail: zamowienia@umkd.pl
Tel.: +48 818810212

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.