Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
682z dziś
5311z ostatnich 7 dni
18325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie renowacji elewacji frontowej i docieplenie tylnej i szczytowych elewacji

Przedmiot:

Wykonanie renowacji elewacji frontowej i docieplenie tylnej i szczytowych elewacji

Data zamieszczenia: 2021-04-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. (032) 271 18 82
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (032) 271 18 82
Termin składania ofert: 2021-04-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KOD budynku - 010-01592
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie robót budowlanych, usług:
Wykonanie renowacji elewacji frontowej i docieplenie tylnej i szczytowych elewacji
w budynku mieszkalnym przy Ul. Pawliczka 22 w Zabrzu - zgodnie z poniższymi
wytycznymi :
Zakres prac obejmuje:
renowacja elewacji frontowej:
o
zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej,
o
postawienie rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi,
o
demontaż obróbek blacharskich i parapetów,
o
czyszczenie ceglanych fragmentów elewacji,
o
usunięcie zaprawy spoinowej na głębokość dwukrotnej szerokości spoiny,
o
wykonanie nowych spoin,
o
wymian uszkodzonych cegieł,
o
naprawa pęknięć w murze,
o
naprawa detali architektonicznych,
o
pomalowanie elementów tynkowanych - kolor w uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytków,
o
hydrofobizacja elewacji,
o
wykonane wszelkich obróbek blacharskich, parapetów oraz z blachy tytan
cynkowej,
o
do wysokości pierwszego gzymsu zabezpieczenie elewacji powłoką ,,anty
graffiti" ,
docieplenie ściany tylnej i ścin szczytowych :
o
postawienie rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi,
o
wykonanie osłon okien,
o
zabezpieczenie folią stolarki okiennej,
o
przygotowanie ścian do robót dociepleniowych,
o
jednokrotne gruntowanie ścian zewnętrznych,
o
montaż listwy cokołowej ( startowa),
o
docieplenie ścian metodą lekką - mokrą styropian gr 15 cm do listwy
cokołowej (przymocowanie do ścian styropianu za pomocą dybli plastikowych
oraz przy użyciu gotowych zapraw klejowych ),
o
pas o szerokości 2 m na styku z sąsiednim budynkami należy docieplić wełną
mineralną 15 cm,
o
przyklejenie płyt styropianowych do powierzchni ościeży gr 3 cm,wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy powlekanej,
przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych,
nałożenie masy tynkarskiej na ścianach,
docieplenie części cokołowej polistyrenem ekstrudowanym (XPS) gr 5 cm -
(mocowanie klejem do płyt XPS) od poziomu gruntu,
o
kolory tynków w oparciu o wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków,
o
wykonanie obróbek niezbędnych obróbek blacharskich,
o
ewentualna wymiana systemu rynnowego,
montaż systemu anten zbiorczych.

Dokument nr: 035 REB I Nr 8/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
pl. Warszawskim 10, II piętro (odbiór koperty z ofertą dokona pracownik po sygnale
dzwonka, którego należy użyć w celu przywołania pracownika) lub przesłać pocztą.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 14.04.2021r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona:
ZBM-TBS - KONKURS OFERT - Nr 035/2021 REB I Nr 8/2021
Wykonanie renowacji elewacji frontowej i docieplenie tylnej i szczytowych elewacji
w budynku mieszkalnym przy Ul. Pawliczka 22 w Zabrzu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: lata 2021/2022 i po formalnym zakończeniu stanu epidemii
w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcą.

Wymagania:
UWAGA!
Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji na obiekcie we własnym
zakresie, zachowując zasadę bezpieczeństwa sanitarnego i na zasadach
postępowania na czas epidemii.
Przy dokonaniu obmiaru, bezwzględnie wymagane jest stosowanie środków
ochrony osobistej takich jak rękawice, maseczki lub przyłbice.
* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym
zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane.
* Oferowana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres -
ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y)
ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.
* jeżeli dotyczy
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
4. (inne dane i wymagane dokumenty)
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Kontakt:
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB I tel. (032) 271 18 82
Sławomir Biegun - Inspektor Nadzoru REB I
w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.