Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
718z dziś
5347z ostatnich 7 dni
18361z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dachu

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu

Data zamieszczenia: 2021-04-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
pl. Warszawski 10
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. (032) 271 29 40
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (032) 271 29 40
Termin składania ofert: 2021-04-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kod budynku: 040-01269
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie robót budowlanych:
Wykonanie remontu dachu w budynku przy Ul. Młyńskiej 14 w Zabrzu
- zgodnie z załączoną opinią techniczną oraz przedmiarem robót.

Dokument nr: 047/2021 REB IV Nr 10/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Specyfikacja:
Opinia techniczna i przedmiar udostępniony jest jedynie drogą e-mailową na podstawie
przelewu bankowego na konto nr 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929, kwota wpłaty - 30 zł w
opisie: Dokumentacja do konkursu ofert nr 047/2021 REB IV nr 10/2021, dot.:
Remont dachu w budynku przy Ul. Młyńskiej 14 w Zabrzu . Potwierdzenie przelewu
należy przesłać e-mailem na adres: techniczny@zbm-tbs.zabrze.pl wraz z danymi Firmy
(nazwa, adres, NIP), które będą podstawą do wystawienia faktury i wysłania dokumentacji.
Fakturę wystawi i prześle Dział Finansowo - Księgowy.

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
pl. Warszawskim 10 w Zabrzu, II piętro (odbiór koperty z ofertą dokona pracownik po sygnale
dzwonka, którego należy użyć w celu przywołania pracownika) lub przesłać pocztą.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 20.04.2021r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS Sp. z o.o. - KONKURS OFERT - Nr 047/2021 REB IV Nr 10/2021
Remont dachu w budynku przy Ul. Młyńskiej 14 w Zabrzu .

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: II-III kwartał 2021r. i po formalnym zakończeniu stanu epidemii,
w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcą.

Wymagania:
* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane.
* Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robót.
* jeżeli dotyczy
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
4. .............(inne dane i wymagane dokumenty)...................
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Kontakt:
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB IV tel. (032) 271 29 40
Paweł Grochocki - Inspektor ds. techniczno-administracyjnych
w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.