Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
818z dziś
5447z ostatnich 7 dni
18461z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowo-budowlane

Przedmiot:

Roboty remontowo-budowlane

Data zamieszczenia: 2021-04-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon/fax +48 226565749
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=14400498
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon/fax +48 2265
Termin składania ofert: 2021-04-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa Postępowania
Remont budynku Urzędu Pocztowego Białobrzegi, Ul. 11 listopada 28, 26-800 Białobrzegi Radomskie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Remont izolacji ścian piwnic i usunięcie zagrzybień ścian piwnic, naprawa pęknięć tynków kominów, remont podmurówki ogrodzenia wraz z ogrodzeniem, remont schodów zewnętrznych, remont elewacji pod schodami, malowanie pomieszczeń na 1 piętrze wewnątrz Urzędu Pocztowego, częściowe malowanie elewacji.
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Dokument nr: BZA.2600.141.2021/DTW

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert
14-04-2021 10:30:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=14400498
TERMIN SKŁADANIA ofert
14-04-2021 10:30:00

Wymagania:
Waluta postępowania
PLN
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 roboty ogólnobudowlane polegające na budowie, remoncie, przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 PLN brutto każda, z załączeniem dokumentu potwierdzającego ich należyte wykonanie.
Uwaga I: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje co najmniej:
- 1 osobą posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót. Osoba ta powinna posiadać Uprawnienia Budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Powyższe spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca potwierdza w oparciu o dokumenty określone w pkt. 5 SWZ.

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.