Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4629z ostatnich 7 dni
17644z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i dostawa kompensatorów

Przedmiot:

Wykonanie i dostawa kompensatorów

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Bunge
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
775415741
anna.ploskonka@bunge.com
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,229312,f9502724d9628dc1bdf713170f34e8a2.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: ---
Nr telefonu: 775415741
Termin składania ofert: 2021-04-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i dostawa kompensatorów zgodnie z zestawieniem Projekt Inwestycyjny 21BRZ071
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Zamawiający - Grupa Bunge w Polsce zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie i dostawę kompensatorów zgodnie z zestawieniem.
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmioty zamówienia zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach.
1.2. Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Produkty/usługi na zamienniki lub produkty równoważne nie będą rozpatrywane. Na oferowane produkty/usługi dostawca udzieli gwarancji.
1.3. Oferta ma być dostarczona z załącznikami:
*karta katalogowa
*instrukcja montażu i użytkowania kompensatorów stalowych
Zestawienie:
Parametry pracy poz. 1:
*medium: heksan
*ciśnienie robocze: grawitacyjne
*temp. wewn.: +64°C
*temp. zewn.: otoczenia
Parametry pracy poz. 2-4:
*medium: heksan
*ciśnienie robocze: do 16 bar
*temp. wewn.: +64°C
*temp. zewn.: otoczenia
Dostarczone ze świadectwem jakości 2.2 i atestem 3.1 wg EN PN 10204 .
LP
Rodzaj
Szt
UWAGI
1
Kompensator stalowy symetryczny DN200 AX1U,
Lc=370mm, zak. końcówkami rurkowymi 219,x4,0, AISI
316
9
Kompensator stalowy symetryczny DN200 AX1U, Lc=370mm, zak. końcówkami rurkowymi 219,x4,0, AISI 316. Materiał rury: stal nierdzewna AISI 316L
Mieszek: stal nierdzewna AISI 321
Parametry katalogowe mieszka:
*ciśnienie robocze: do 16 bar (zależne od temp.)
*przesuniecie osiowe: +/- 28 mm
*sprężystość osiowa: 249,2 N/mm
*sprężystość boczna: 1199,5 N/mm
2
Kompensator stalowy niesymetryczny DN100 AX1U,
Lc=250mm, zak. kołn. st./ obr.DN100 PN16, SS
2
Kompensator niesymetryczny zakończony kołnierzami stały / obrotowy DN100 PN16.
Materiał kołnierzy, rury, przylgi AISI 304. Mieszek: stal nierdzewna AISI 321
Parametry katalogowe mieszka:
*ciśnienie robocze: do 16 bar (zależne od temp.)
*przesuniecie osiowe: +/- 11 mm
*sprężystość osiowa: 134,5 N/mm
*sprężystość boczna: 374 N/mm
3
Kompensator stalowy niesymetryczny DN80 AX1U,
Lc=250 mm, zak. kołn. st./ obr.DN80 PN16, SS
2
Kompensator niesymetryczny zakończony kołnierzami stały / obrotowy DN80 PN16.
Materiał kołnierzy: stal nierzdewna AISI 316/316L/316Ti.
Materiał rury i przylgi: AISI
Mieszek: stal nierdzewna AISI 321TI / AISI 304.
Parametry katalogowe mieszka:
*ciśnienie robocze: do 16 bar (zależne od temp.)
*przesuniecie osiowe: +/- 11 mm
*sprężystość osiowa: 188,6 N/mm
*sprężystość boczna: 313,6 N/mm
4
Kompensator stalowy niesymetryczny DN50 AX1U,
Lc=210 mm,zak. kołn. st./ obr.DN50 PN16, SS
2
Kompensator niesymetryczny zakończony kołnierzami stały / obrotowy DN50 PN16.
Materiał kołnierzy: stal nierdzewna AISI 304
Materiał rury i przylgi: AISI 316Ti/ 304
Mieszek: stal nierdzewna AISI 321
Parametry katalogowe mieszka:
*ciśnienie robocze: do 16 bar (zależne od temp.)
*przesuniecie osiowe: +/- 11 mm
*sprężystość osiowa: 88,1 N/mm
*sprężystość boczna: 84,3 N/mm
Miejsce dostawy i montażu - 49-300 Brzeg Ul. Ziemi Tarnowskiej ZT Kruszwica S.A.
2. Termin dostawy
Możliwie najkrótszy. Prosimy o podanie realnie najkrótszego terminu dostawy.
3. Warunki dostawy.
Miejsce dostawy: Ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49-300 Brzeg
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Oferty złożone poza platformą Logintrade nie będą rozpatrywane.
Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu.
5. Okres związania Ofertą
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zastrzeżenia
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
6.2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
7. Pozostałe postanowienia
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub ofert wariantowych chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia zostało wyraźnie w skazane stosowne dopuszczenie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym).
7.3. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, wzoru umowy, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentów:
- ,,Zasady bezpieczeństwa w Bunge",
- ,,Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla dostawców usług i materiałów współpracujących z ZT Kruszwica S.A. i Bunge Polska Sp. z o.o.",
- ,,Zasady postępowania dla osób trzecich wchodzących na teren lokalizacji",
- ,,Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce" (OWD) stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
7.4. Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
7.5. Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną.
7.6. Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej ZT ,,Kruszwica" S.A.https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade.
Kontakt w sprawach komercyjnych: Anna Płoskonka,anna.ploskonka@bunge.com,
mobile: 661 441 558
Kontakt w sprawach technicznych: Jakub Góralski,jakub.goralski@bunge.com,
mobile: 607 802 016
Preferowana droga kontaktu: mailowa.
Pozdrawiam
Anna Płoskonka
Local PMO
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie i dostawa kompensatorów zgodnie z zestawieniem Projekt Inwestycyjny 21BRZ071 1 020 1
Dodatkowe warunki formalne:

Dokument nr: Z298/133146

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,229312,f9502724d9628dc1bdf713170f34e8a2.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
13- 04- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
20- 04- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
13- 04- 2021 10: 00 firmy
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,229312,f9502724d9628dc1bdf713170f34e8a2.html

Uwagi:
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1086 Bunge Polska Sp. z o.o
1088 Z.T. "Kruszwica" S.A.
1791 ZTK Property Management Sp. Z o.o
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Anna Płoskonka
tel: 775415741
e-mail: anna.ploskonka@bunge.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.