Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
5476z ostatnich 7 dni
18490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy technicznej osuwiska

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy technicznej osuwiska

Data zamieszczenia: 2021-04-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Paczków
Rynek 1
48-370 Paczków
powiat: nyski
Telefon: (77) 431 67 91 Faks: (77) 544 90 04
Województwo: opolskie
Miasto: Paczków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (77) 431 67
Termin składania ofert: 2021-04-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe - Wykonanie ekspertyzy technicznej osuwiska powstałego na działkach 1126/4 i 1126/6 w Paczkowie
3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy technicznej osuwiska powstałego na działkach 1126/4 i 1126/6 w Paczkowie
mającej na celu określenie stanowiska, czy istnieje możliwość zabezpieczenia osuwiska wraz z
wyliczeniem szacunkowych kosztów realizacji.
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zabezpieczenia osuwiska przed dalszym
obsuwaniem.
Ekspertyza i dokumentacja winna być wykonana przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane.
Ekspertyza i dokumentacja ma być opracowana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i
Górniczego i Prawa Budowlanego.
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu szczegółowego określenia robót
do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 2 dnia 20.04.2021 godz. 10:15

Składanie ofert:
7. Oznaczenie oferty: ,,Oferta na wykonanie ekspertyzy technicznej osuwiska powstałego na
działkach 1126/4 i 1126/6 w Paczkowie oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
zabezpieczenia osuwiska"
8. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia
20.04.2021 godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: 15.06.2021 r.

Wymagania:
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena
Kryteria: Znaczenie:
1. Cena 100 %
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac.
-posiadają uprawnienia projektowe, budowlane w zakresie koniecznym do realizacji zadania.
11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty". Oferta musi zawierać cenę
ofertową wykonania usługi. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem
dokumentacji i uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania.
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Kontakt:
5. Osoba(y) upoważniona(e) do kontaktów:
Sebastian Kornaś
Imię i nazwisko
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 2,
tel. (77) 431 67 91 wew. 111, w godz. 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.