Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja obiektów

Przedmiot:

Termomodernizacja obiektów

Data zamieszczenia: 2021-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Katowicach
ul. Gliwicka 204
40-860 Katowice
powiat: Katowice
przetargi@sdsm.pl
https://sdsm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja obiektów - ADM ,,Mysłowice" - 15 zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: ZP/1/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: termomodernizacja obiektów - ADM ,,Mysłowice" (budynki przy Ul. Sobieskiego 1, Sobieskiego 10, Sobieskiego 12, Sobieskiego 13, Sobieskiego 14, Sobieskiego 2, Sobieskiego 3, Sobieskiego 4,4a, Sobieskiego 5, Sobieskiego 6, Sobieskiego 7, Sobieskiego 8, Świerczyny 22, Świerczyny 26, Świerczyny 18,18a) w ramach projektu: Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.", POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 - 15 zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 60 %

Okres gwarancji - 40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00zł (słownie:dwanaścietysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 10

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -60 %

Okres gwarancji -40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00zł (słownie:dwanaścietysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 12 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 12

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 12 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -60 %

Okres gwarancji -40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13 000,00zł (słownie:trzynaścietysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 13 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 13

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 13 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy,podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -60 %

Okres gwarancji -40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 000,00zł (słownie:szesnaścietysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 14 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 14 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -60 %

Okres gwarancji -40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 000,00zł (słownie:szesnaścietysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 2 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 2

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 2 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -60 %

Okres gwarancji -40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie:dziesięćtysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 3 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 3

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 3 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 60 %

Okres gwarancji -40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00zł (słownie:osiemtysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 4,4a w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 4,4a

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 4,4a w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -60 %

Okres gwarancji -40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00zł (słownie:dwadzieściatysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 5 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 5 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 60 %

Okres gwarancji - 40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00zł (słownie:osiemtysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 6 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 6

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 6 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 60 %

Okres gwarancji - 40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00zł (słownie:osiemtysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 7 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 7

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 7 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 60 %

Okres gwarancji - 40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00zł (słownie:osiemtysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 8

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -60 %

Okres gwarancji - 40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00zł (słownie:dwanaścietysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 22 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 22

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 22 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -60 %

Okres gwarancji - 40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00zł (słownie:dwanaścietysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 26 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 26

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 26 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 60 %

Okres gwarancji - 40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie:dziesięćtysięcyzłotych00/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 18,18a w systemie zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45262690 Remont starych budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000 Roboty izolacyjne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000 Usługi mierzenia ilości
71330000 Różne usługi inżynieryjne
71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 18,18a

II.2.4)Opis zamówienia:

Termomodernizacja budynku w Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 18,18a w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM - ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o." POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

I etap - Prace Projektowe - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

II etap - Roboty budowlane - nie dłużej niż 5 m-cy od dnia podpisania umowy, podanie ciepła ustala się do dnia 30.11.2021;

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -60 %

Okres gwarancji -40 %

Szczegóły punktacji w SWZ

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00zł (słownie:piętnaścietysięcyzłotych00/100)

CPV: 45000000, 45211340, 45220000, 45262690, 45300000, 45320000, 45331100, 45333000, 45400000, 71000000, 71200000, 71221000

Dokument nr: 250164-2021, ZP/1/PN/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niejawne. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sdsm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sdsm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 1

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 10

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 12

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 13

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 14

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 2

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 3

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 4,4a

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 5

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 6

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 7

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Sobieskiego 8

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 22

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 26

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Mysłowicach przy Ul. Świerczyny 18,18a

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2021

Kontakt:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 204
Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
40-860
Polska
E-mail: przetargi@sdsm.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.