Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i utrzymanie urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego, iluminacji,...

Przedmiot:

Konserwacja i utrzymanie urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego, iluminacji, kanałów technologicznych, urządzeń obsługi pasa drogowego oraz punktów poboru energii do celów okazjonalnych

Data zamieszczenia: 2021-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
UL. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
powiat: Kielce
Tel.: +48 413402832/802/822, Faks: +48 413402830
wzp@mzd.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 413402832/
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja i utrzymanie urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego, iluminacji, kanałów technologicznych, urządzeń obsługi pasa drogowego oraz punktów poboru energii do celów okazjonalnych

Numer referencyjny: WZP.26.1.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego, iluminacji, kanałów technologicznych, urządzeń obsługi pasa drogowego oraz punktów poboru energii do celów okazjonalnych na terenie miasta Kielce.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu prac konserwacji i utrzymania: urządzeń oświetlenia dróg, placów, iluminacji obiektów, kanałów technologicznych, urządzeń obsługi pasa drogowego oraz punktów poboru na terenie miasta Kielce, z najwyższą starannością, zgodnie z umową, instrukcją i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego, iluminacji, kanałów technologicznych, urządzeń obsługi pasa drogowego oraz punktów poboru energii do celów okazjonalnych na terenie miasta Kielce.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu prac konserwacji i utrzymania: urządzeń oświetlenia dróg, placów, iluminacji obiektów, kanałów technologicznych, urządzeń obsługi pasa drogowego oraz punktów poboru na terenie miasta Kielce, z najwyższą starannością, zgodnie z umową, instrukcją i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika robót / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy do spisania zasad współpracy ruchowej z PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce, będącym właścicielem części sieci oświetleniowej.

CPV: 50232100, 45310000, 45311000, 45316110, 31520000

Dokument nr: 284989-2021, WZP.26.1.12.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej: (https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.kielce.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Kielce

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2021

Kontakt:
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6572617325
UL. Prendowskiej 7
Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
25-395
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Celowska
E-mail: wzp@mzd.kielce.pl
Tel.: +48 413402832/802/822
Faks: +48 413402830

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.