Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja podobszaru - zabytkowe osiedle poprzez wykonanie remontu budynków

Przedmiot:

Rewitalizacja podobszaru - zabytkowe osiedle poprzez wykonanie remontu budynków

Data zamieszczenia: 2021-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom- Bytomskie Mieszkania
ul. Zielna 25b
41-907 Bytom
powiat: Bytom
rewitalizacja@bm.bytom.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy Ul. Kolonia Zgorzelec poprzez wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu przy Ul. Kolonia Zgorzelec nr 10, 11, 12, 13, 14

Numer referencyjny: DOR-PN-15-2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu i przebudowy budynków położonych w Bytomiu przy Ul. Kolonia Zgorzelec 10, 11, 12, 13, 14 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt III SWZ oraz załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45211300 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontu i przebudowy budynków położonych w Bytomiu przy Ul. Kolonia Zgorzelec 10, 11, 12, 13, 14 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt III SWZ oraz załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: % sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 % / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Dofinansowanie ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI Numer naboru RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/1707.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN na warunkach określonych w rozdziale VIII SIWZ;

2) zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 257 Prawa zamówień publicznych.

CPV: 45000000, 45200000, 45211300, 45211340, 45300000, 45310000, 45320000, 45330000, 45400000, 45220000

Dokument nr: 283643-2021, DOR-PN-15-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zapisami SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2021

Kontakt:
Gmina Bytom- Bytomskie Mieszkania
ul. Zielna 25b
Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
41-907
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Bąk
E-mail: rewitalizacja@bm.bytom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.