Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja ściany

Przedmiot:

Termomodernizacja ściany

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach
ul. Bema 40/108
11-200 Bartoszyce
powiat: bartoszycki
tel. 504-254-190
bip@tbs-bartoszyce.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bartoszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 504-254-190
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja ściany
szczytowej parterowej dobudówki budynku biurowego przy Ul. Bema 40 w Bartoszycach".
Przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji:

Wykonanie termomodernizacji jednej ściany szczytowej dobudówki parterowej budynku biurowego

przy Ul. Bema 40 w Bartoszycach (od strony stacji kontroli pojazdów ,,BARTKO") polegającej na:

1) doprowadzeniu przewodów pionowych odgromowych, naprężanych na ścianie oraz rur spustowych

odprowadzających wodę z rynny dachowej do stanu zgodnego z wymogami prawa dotyczącymi instalacji

odgromowych i deszczowych,

2) izolacji ściany fundamentowej (ok. 23 m2 = 1,5 gł. x 15 m dł.), tzn.

- skucie betonowej opaski ściany przy gruncie (bez konieczności ponownego jej wylewania),

- odkopanie jej do poziomu ław fundam., oczyszczenie, naprawienie ubytków tynku, wykonanie
właściwej hydroizolacji i wykonanie właściwej izolacji termicznej styropianem frezowanym

ekstrudowanym, wodoodpornym gr. 10 cm wraz z niezbędną obróbką (wyprawa itp.) i ponowne

obsypanie gruntem,

3) termomodernizacji (izolacji) części nadziemnej ściany (ok. 70 m2 = 4,7 m wys. x 15 m) styropianem

frezowanym grafitowym gr. min. 15 cm z zakładem min. 50 cm na stykające się z nimi ściany boczne,

4) wykonaniu na całości ściany wyprawy zewnętrznej tynku mineralnego o gr. ziarna 2 mm,

5) dwukrotnym malowaniu farbami elewacyjnym nr 4894; nr 4848 i nr 4853 z palety barw firmy Tikkurila

lub im podobnych,

6) uprzątnięciu terenu wokół budynku po zakończonych pracach.

Prace mają być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zastosowaniem wyrobów

dopuszczonych do obrotu w budownictwie. Nad całością prac będzie czuwać wyznaczony przez

Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

Wykonawcy biorący udział w zamówieniu powinni posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu

zamówienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) oraz posiadać niezbędną

wiedzę i doświadczenie a także dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: 1/2021

Otwarcie ofert: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na

stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl .

Składanie ofert:
1) Oferty należy złożyć do dnia 6 lipca 2021r. do godz. 12oo w biurze Towarzystwa Budownictwa

Społecznego sp. z o. o. 11-200 Bartoszyce Ul. Bema 40, pok. 108 lub drogą elektroniczną na adres:

bip@tbs-bartoszyce.pl.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zadania:

Zamówienie należy wykonać do dnia 17 września 2021r.

Wymagania:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie

koszty oraz inne opłaty związane z prawidłowym wykonaniem robót, w tym także obowiązujące w

Polsce podatki.

Sposób przygotowania oferty:
Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty, ze względu na przewidziane przez Zamawiającego

wynagrodzenie ryczałtowe, należy dokonać wizji lokalnej przedmiotowej ściany, bo wszelkie prace

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty przez

Wykonawcę obciążają Wykonawcę i muszą być przez niego, na jego koszt, wykonane !

Oferta powinna być złożona na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z kosztorysem robót w

formie uproszczonej i musi zawierać cenę ryczałtową netto i brutto usługi oraz kwotę i stawkę VAT.
VII. Kryterium wyboru oferty:

- 80% cena,

- 10% doświadczenie zawodowe ww. robotach budowlanych,

- 10 % termin wykonania (im krótszy tym lepiej).

Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie lub

drogą elektroniczną.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

Panieczko Zbigniew , tel. 504-254-190 lub bip@tbs-bartoszyce.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.