Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
powiat: poznański
Tel.: +48 616512406, Faks: +48 616512211
zamowienia@swarzedz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Swarzędz
Wadium: 150.000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 616512406,
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz

Numer referencyjny: WRPZP.271-13/2021
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto i Gmina Swarzędz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 150.000,00 PLN.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CPV: 09300000, 65310000

Dokument nr: 304759-2021, WRPZP.271-13/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zgodnie z procedurą zawartą w SWZ

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.swarzedz.eu

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto i Gmina Swarzędz

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2021

Kontakt:
Gmina Swarzędz
Krajowy numer identyfikacyjny: 777-00-03-274
ul. Rynek 1
Swarzędz
Kod NUTS: PL418 Poznański
62-020
Polska
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Tel.: +48 616512406
Faks: +48 616512211

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.