Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
powiat: Płock
Tel.: +48 243646330, Faks: +48 243646329
j.szelagowski@wszplock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 243646330,
Termin składania ofert: 2021-07-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie WSZ w Płocku (2)"

Numer referencyjny: SIR.2910.05.(15/SIR/11/ZP/21).2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" polegających na budowie budynku 3-kondygnacyjnego z częściowym podpiwniczeniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku" o kubaturze 37 252,81 m3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
33100000 Urządzenia medyczne
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" polegających na budowie budynku 3-kondygnacyjnego z częściowym podpiwniczeniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku". W ramach przedmiotowego Zamówienia zamawiający planuje wybudowanie budynku szpitalnego Ośrodka Radioterapii przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (częściowe podpiwniczenie). Budynek posiadał będzie formę prostej bryły na planie prostokąta w układzie pn.-pd. oraz z dobudowaną pod kątem częścią parterową (,,bunkier" akceleratorów) od strony południowej. Od strony wschodniej planowanego budynku zlokalizowana zostanie kontenerowa stacja transformatorowa, kontenerowy agregat prądotwórczy ze zbiornikiem paliwa oraz śmietnik. Nowy obiekt będzie defektowany pacjentom leczonym stacjonarnie i pacjentom dochodzącym. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu: z zielenią, drogami dojazdowymi, parkingami, chodnikami.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Planowane wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe:

Powierzchnie

1. Powierzchnia zabudowy w obrysie parteru: 3 204,00 m2.

2. Liczba kondygnacji: 4 kondygnacje.

W tym:

2.1. naziemnych 3 kondygnacje;

2.2. podziemnych 1 kondygnacja.

3. Powierzchnia użytkowa 7 696,20 m2.

4. Kubatura brutto 37 252,81 m3.

5. Powierzchnie utwardzone - drogi, chodniki, parkingi 3 430,15 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 35 %
Kryterium kosztu - Nazwa: dodatkowe doświadczenie kluczowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia / Waga: 5 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 433 989.98 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 09300000, 33100000, 45100000, 45200000, 45300000, 45400000, 45500000, 71200000, 77300000

Dokument nr: 309153-2021, SIR.2910.05.(15/SIR/11/ZP/21).2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2021

Kontakt:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19
Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: zgodnie z SWZ
E-mail: j.szelagowski@wszplock.pl
Tel.: +48 243646330
Faks: +48 243646329

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.