Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Leżajsk
Rynek 1
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
tel. 17 24 27 333 wew. 153
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 24 27 333 we
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania ,,Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej - Ul. Błonie w Leżajsku" polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, pochodzącej z rozbiórki.
Szczegółowy zakres robot określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

CPV: 45233220-7

Dokument nr: IM.7013.4.2.2021, 3/2021

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty; miejsce i termin składania:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku w zamkniętej kopercie i opisanej: Oferta na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pod nazwą: ,,Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej - Ul. Błonie w Leżajsku".
Ofertę należy złożyć w terminie: do 28 czerwca 2021 r. do godz. 13.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania.
Termin wykonania robót budowlanych ustala się do: 31.08.2021 r.

Wymagania:
4. Warunki płatności.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie jednorazowo, po odbiorze (protokołem odbioru robót) przez Zamawiającego określonych w umowie robót budowlanych. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w zapytaniu jest przygotowanie oferty oraz złożenie jej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
0 udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w wykonaniu określonych robót budowlanych i dysponują sprzętem i urządzeniami technicznymi: co najmniej: samochód skrzyniowy lub samowyładowczy - 1 szt., koparko-ładowarka 1 - szt., zagęszczarka - 1 szt., wibrator powierzchniowy -- 1 szt..
6. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryterium wyboru:
- cena ofertowa - 100 %. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada wszystkim wymogom
1 uzyska najwyższą liczbę punktów.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty,
2. Wypełniony formularz cenowy,
3. Wykaz sprzętu.,
4. Kosztorys szczegółowy.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/pr7etargi
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Leszek Gduła - kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, tel. 17 24 27 333 wew. 153 oraz
Karolina Kolcz - podinspektor w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, tel. 17 24 27 333 wew. 125.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.