Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pozyskanie danych wysokościowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pozyskanie danych wysokościowych

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225631333
dyr.generalny@gugik.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 225631333
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pozyskanie danych wysokościowych

Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.7.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71355100 Usługi fotogrametryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych pomiarowych, numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu.

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla części województw: Dolnośląskiego, Śląskiego i Opolskiego w podziale na 3907 arkuszy mapy w skali 1:5000 Produktów LIDAR: w Standardzie 1, co wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 4 pkt/m2 oraz dla 170 arkuszy mapy w skali 1:5000 Produktów LIDAR w Standardzie 2, co wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 12 pkt/m2.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części. W ramach każdej części zostaną wykonane ww. czynności odpowiednio dla wybranych części województwa dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego.

2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej SOPZ, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pozyskanie danych wysokościowych - część nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część woj. dolnośląskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych pomiarowych, numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu.

2. W cz. 1 przedmiot zamówienia będzie realizowany dla części województwa Dolnośląskiego w podziale na 2621 arkuszy mapy w skali 1:5000 Produktów LIDAR w Standardzie 1, co wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 4 pkt/m2 oraz dla 145 arkuszy mapy w skali 1:5000 Produktów LIDAR w Standardzie 2, co wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 12 pkt/m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pozyskanie danych wysokościowych - część nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część woj. śląskiego i opolskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych pomiarowych, numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu.

2. W cz. 2 przedmiot zamówienia będzie realizowany dla części województw: Śląskiego i Opolskiego w podziale na 1286 arkuszy mapy w skali 1:5000 Produktów LIDAR w Standardzie 1, co wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 4 pkt/m2 oraz dla 25 arkuszy mapy w skali 1:5000 Produktów LIDAR w Standardzie 2, co wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 12 pkt/m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71355100, 72314000

Dokument nr: 314602-2021, BDG-ZP.2610.7.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ul. Wspólna 2, Warszawa

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gugik.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część woj. dolnośląskiego

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część woj. śląskiego i opolskiego

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2021

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Dla Części 1: 57 000,00 PLN (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

Dla Części 2: 25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

Kontakt:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-926
Polska
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl
Tel.: +48 225631333

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.