Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
przetargi@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego na terenie Rzeszowa- etap I
Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1: Budowa oświetlenia Ul. bocznej Miłej

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie latarni oświetleniowej wraz przyłączem przy przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ulicy bocznej Miłej w Rzeszowie. Zasilanie projektowanej latarni wykonać z istniejącej rozdzielni elektroenergetycznej nn przepompowni ścieków (MPWiK).
Roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotowego oświetlenia będą prowadzone na działkach gminnych. Teren objęty robotami budowlanymi
jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną - wodociągową, gazową, energetyczną
i teletechniczną. Obecnie ten odcinek drogi nie posiada oświetlenia.
Odpowiedni zakres został zwizualizowany na załączniku graficznym na podkładzie mapowym.
Słup oświetleniowy z fundamentem oraz oprawą oświetleniową dostarczy Zamawiający.

Projektant zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną dokumentacją.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
1. Oświetlenie ma być wykonane pojedynczym kablem ziemnym YAKY 4x25 mm2.
2. Po trasie linii kablowej układać płaskownik ocynkowany o przekroju nie mniej niż FeZn 25x4mm,
3. Słup oświetleniowy metalowy z wysięgnikiem wraz z fundamencie prefabrykowanym betonowym dostarczy Zamawiający.
4. Oprawa oświetleniowa z czujnikiem zmierzchowym montowana na wysięgniku. Oprawę dostarczy Zamawiający.
5. Miejsca pod wjazdami wykonać w rurze ochronnej Dn75 grubościennej, skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym z rur ochronnych Dn75 z HDPE giętkimi, posiadającymi ściankę zewnętrzną karbowaną a wewnętrzną gładką o średnicy wewnętrznej min. 65 mm i sztywności obwodowej co najmniej 7,0 kN/m2 PE.
6. Zakres robót obejmuje również przycięcie konarów drzew i krzewów.
7. Należy dostosować rozdzielnię nn przepompowni ścieków do podłączenia dodatkowego pola do zasilania latarni oświetleniowej (wydzielony bezpiecznik).
8. Roboty będą wykonywane wg art. 29a Prawo Budowlane

Budowa oświetlenia Ul. bocznej Władysława Warneńczyka (droga dojazdowa do budynków nr od 39a do 41 a-e)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicy bocznej Władysława Warneńczyka
w Rzeszowie, drogi dojazdowej do budynków nr od 39a do 41a-e na odcinku
ok 100m. Przedmiotowy odcinek drogi, przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej przez tereny miejskie. Ulica nie posiada oświetlenia.
Odpowiedni zakres został zwizualizowany na załączniku graficznym.
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zamawiającego. Należy wykonać zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącej latarni nr 7 przy Ul. Władysława Warneńczyka.
Teren objęty robotami budowlanymi jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną - wodociągową, gazową, energetyczną i teletechniczną.
Słupy z fundamentami oraz oprawy oświetleniowe dostarcza Zamawiający.

Oprzewodowanie słupów, wyposażenie w złącza słupowe normalnogabarytowe i bezpieczniki topikowe jest po stronie Wykonawcy.

Projektant zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną dokumentacją.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
1. Długość drogi, na jakiej należy wybudować oświetlenie ~ 100 m.
2. Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie użytkownikom drogi.
3. Oświetlenie wykonać kablem ziemnym YAKY 4x25 mm2.
4. Po trasie linii kablowej układać płaskownik ocynkowany o przekroju nie mniej niż FeZn 25x4mm,
5. Należy zamontować latarnie oświetleniowe na fundamentach betonowych prefabrykowanych,
6. Zakres robót obejmuje również przycięcie konarów drzew i krzewów.
7. Przekroczenie pod drogą wykonać podwiertem, przepusty pod chodnikami w rurze ochronnej Dn75, skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym z rur ochronnych Dn75 z HDPE giętkimi, posiadającymi ściankę zewnętrzną karbowaną a wewnętrzną gładką o średnicy wewnętrznej min. 65 mm i sztywności obwodowej co najmniej 7,0 kN/m2 PE.

Budowa oświetlenia Ul. Modrej

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicy Modrej w Rzeszowie na odcinku ok 115m (odcinek nieoświetlony). Przedmiotowy odcinek drogi, przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej przez tereny miejskie. Ulica Modra jest w części oświetlona, istniejące latarnie są zawieszone na słupach energetycznych. Odpowiedni zakres został zwizualizowany na załączniku graficznym. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi
przez Zamawiającego warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci n.n. Projektowane oświetlenie będzie połączone
z istniejącym oświetleniem Ul. Modrej.
Teren objęty robotami budowlanymi jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną - wodociągową, gazową, energetyczną i teletechniczną. Trasa linii przebiegać będzie głównie po działkach prywatnych.

Oprawy oświetleniowe dostarcza Zamawiający bez względu na sposób wykonania.

W przypadku wykonania oświetlenia kablem ziemnym słupy oświetleniowe z fundamentami dostarcza Zamawiający.

Oprzewodowanie słupów, wyposażenie w złącza słupowe normalnogabarytowe
i bezpieczniki topikowe jest po stronie Wykonawcy.

Oświetlenie może być wykonane sposobem mieszanym tj. kablami ziemnymi
i napowietrznymi. Lokalizacja słupów zależna jest od sytuacji techniczno-terenowej oraz warunków stawianych przez właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać oświetlenie, podczas podpisywania umów-użyczenia.

Projektant zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną dokumentacją.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
1. Długość drogi, na jakiej należy wybudować oświetlenie ~ 115 m.
2. Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie użytkownikom drogi.
3. Oświetlenie może być wykonane sposobem mieszanym tj. kablami ziemnymi
i napowietrznymi.
4. Przewody oświetleniowe AsXsn 2x25mm2 - linia napowietrzna lub YAKY 4x35 mm2- linia ziemna. Po trasie linii ziemnej układać płaskownik ocynkowany
o przekroju nie mniej niż FeZn 25x4mm,
5. Oświetlenie kablami ziemnymi: latarnie oświetleniowe na fundamentach betonowych prefabrykowanych z wysięgnikami dostarcza Zamawiający,
6. Oświetlenie napowietrzne: słupy żelbetowe typu ŻN, E, kompozytowe,
7. Zakres robót obejmuje również przycięcie konarów drzew i krzewów.
8. Przekroczenie pod drogą wykonać podwiertem, przepusty pod chodnikami
w rurze ochronnej Dn75, skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
z rur ochronnych Dn75 z HDPE giętkimi, posiadającymi ściankę zewnętrzną karbowaną a wewnętrzną gładką o średnicy wewnętrznej min. 65 mm i sztywności obwodowej co najmniej 7,0 kN/m2 PE.

Budowa oświetlenia Ul. Ogrodowej

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicy Ogrodowej w Rzeszowie na odcinku ok 130m (odcinek nieoświetlony). Przedmiotowy odcinek drogi, przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej przez tereny miejskie. Ulica Ogrodowa jest w części oświetlona, istniejące latarnie są zawieszone na słupach energetycznych. Odpowiedni zakres został zwizualizowany na załączniku graficznym. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci n.n. Projektowane oświetlenie będzie połączone z istniejącym oświetleniem Ul. Ogrodowej oraz należy wykonać nawiązanie do oświetlenia Ul. Traugutta.

Teren objęty robotami budowlanymi jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną - wodociągową, gazową, energetyczną i teletechniczną.

Oprawy oświetleniowe dostarcza Zamawiający bez względu na sposób wykonania.

W przypadku wykonania oświetlenia kablem ziemnym słupy oświetleniowe z fundamentami dostarcza Zamawiający.

Oprzewodowanie słupów, wyposażenie w złącza słupowe normalnogabarytowe i bezpieczniki topikowe jest po stronie Wykonawcy.

Oświetlenie może być wykonane sposobem mieszanym tj. kablami ziemnymi i napowietrznymi. Lokalizacja słupów zależna jest od sytuacji techniczno-terenowej oraz warunków stawianych przez właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać oświetlenie, podczas podpisywania umów-użyczenia.

Projektant zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną dokumentacją.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:
1. Długość drogi, na jakiej należy wybudować oświetlenie ~ 130 m.
2. Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie użytkownikom drogi.
3. Oświetlenie może być wykonane sposobem mieszanym tj. kablami ziemnymi
i napowietrznymi.
4. Przewody oświetleniowe AsXsn 2x25 mm2 - linia napowietrzna lub YAKY 4x35 mm2- linia ziemna. Po trasie linii ziemnej układać płaskownik ocynkowany
o przekroju nie mniej niż FeZn 25x4mm,
5. Oświetlenie kablami ziemnymi: latarnie oświetleniowe na fundamentach betonowych prefabrykowanych z wysięgnikami dostarcza Zamawiający,
6. Oświetlenie napowietrzne: słupy żelbetowe typu ŻN, E, kompozytowe,
7. Zakres robót obejmuje również przycięcie konarów drzew i krzewów.
8. Przekroczenie pod drogą wykonać podwiertem, przepusty pod chodnikami
w rurze ochronnej Dn75, skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym z rur ochronnych Dn75 z HDPE giętkimi, posiadającymi ściankę zewnętrzną karbowaną a wewnętrzną gładką o średnicy wewnętrznej min. 65 mm
i sztywności obwodowej co najmniej 7,0 kN/m2 PE.

CPV: 45316110-9, 45311200-2, 45314310-7, 45315600-4, 71321000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00090240, ZP-I.271.36.104.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.erzeszow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (składanie i wysyłanie dokumentów / oświadczeń / wyjaśnień / zawiadomień / informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@erzeszow.pl .
2. OFERTY wraz z dokumentami o których mowa w sekcji V pkt 5.11 ogłoszenia składa się za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy - Gmina Miasto Rzeszów, adres skrzynki ePuap uzupełni się automatycznie) udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP, na którym jest dostęp do ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty wynosi 150 MB.
6. Identyfikator postępowania dla postępowania dostępny jest na "Liście wszystkich postępowań" na miniPortalu.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie - zaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf . Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.