Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa instalacji wodociągowej

Przedmiot:

Przebudowa instalacji wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
tel. 74 872 09 45, 74 872 09 16
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 872 09 45, 7
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GMINA NOWA RUDA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 57 - 400 Nowa Ruda, NIP 885 - 15 - 34 - 651
(pełna nazwa Zamawiającego - nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail )
ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bożkowie 89E.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym wraz z kosztorysem inwestorskim.

Dokument nr: AMB.271.34.2021.C

Otwarcie ofert: 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2.07.2021 r. , o godz. 9,30 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1. Miejsce i termin złożenia oferty :
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 lipca 2021 r., do godz. 9,00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 4) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
27 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) cena - 60 %
2) gwarancja - 40 %
wartość minimalna 36 miesięcy - 0%
wartość 42 miesięcy - 10%
wartość 48 miesięcy - 20%
wartość 54 miesięcy - 30%
wartość maksymalna 60 miesięcy- 40%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1
2) podpisany przedmiar robót

1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na zadanie pn. Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bożkowie 89E" bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).*
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo - oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.
3. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*

Kontakt:
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :
Krzysztof Niebora - 74 872 09 45
Dawid Gruda - 74 872 09 16
( imię i nazwisko, nr telefonu)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.