Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru

Przedmiot:

Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
jacek.ruba@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1181243,f5b675fa074664e04ba355b06443160c.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: 3 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w ramach modernizacji Budynku Administracyjnego w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych", w ramach proj. inw. Id I9040M0005.
Treść zapytania:
RFX - ZAPYTANIE OFERTOWE (OTWARTE)
W związku z wszczęciem postępowania na roboty budowlane pn.:,,Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w ramach modernizacji Budynku Administracyjnego w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych", w ramach proj. inw. Id I9040M0005 zapraszamy do złożenia oferty w przedmiotowym zapytaniu (otwartym).
Opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną oraz informacje w zakresie warunków formalnych zostały zamieszczone w załączonym Zapytaniu Ofertowym RFX Nr KZP-JR.2113.10.2021, które to dokumenty w formie pliku zip należy pobrać z Platformy Zakupowej ENEA Wytwarzanie - po zalogowaniu się.
Terminy realizacji Przedmiotu zamówienia:
-> rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy - z dniem zawarcia umowy,
-> zakończenie wykonywania przedmiotu umowy (odbiór końcowy) - do dnia 15-12-2021r. Termin ten uważany będzie za dochowany przez Wykonawcę w przypadku, gdy przed jego upływem nastąpi protokolarny odbiór końcowy prac.
Wizja lokalna:
Zamawiający przewiduje wizję lokalną. Termin wizji: dnia 29-06-2021r. o godz. 10:00, miejsce zbiórki: Portiernia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (Brama Główna), następnie odbędzie się wizja lokalna w miejscu planowanych robót. Osoby do kontaktów w sprawie wizji: Kamil Sadownik, tel. 48 614-19-92, +48697363280 kamil.sadownik@enea.pl Sławomir Kutyła, tel. 48 611-53-16,kutyla.slawomir@enea.pl
UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, w czasie wizji obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz nakaz dezynfekcji rąk.
Wadium:
Wymagane jest wadium w wysokości 3 000,00 PLN.
Wykonawcy ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia muszą spełnić następujący warunek:
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonać w tym okresie, co najmniej jeden system sygnalizacji pożaru o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca powinien dołączyć stosowne dokumenty(kopię referencji/protokołów odbioru prac) potwierdzające, że opisane roboty zostały wykonane terminowo i dobrze jakościowo.
Uwaga!
W przypadku prac o takim samych charakterze wykonanych na terenie Elektrowni ,,Kozienice", referencje nie są wymagane. Do oferty należy dołączyć protokoły odbioru robót.
Terminy składania ofert:
Termin zadawania pytań: 05-07-2021r., do godz. 15:00,
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert: 12-07-2021r., godz. 08:00,
Termin zakończenia przyjmowania ofert: 12-07-2021r., godz. 13:00.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Gwarancja: 36 miesięcy.
Termin związania ofertą: 60 dni od daty otwarcia ofert.
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
w kwestiach technicznych - Sławomir Kutyła, tel. 48 611-53-16, kutyla.slawomir@enea.pl
- Kamil Sadownik, tel. 48 614-19-92, +48697363280 kamil.sadownik@enea.pl
w kwestiach formalno-prawnych - Jacek Ruba, tel. 48 614-10-09, jacek.ruba@enea.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Oferty Wykonawcy składają wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ENEA Wytwarzanie/Logintrade.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą platformy Logintrade: tel.+48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27; +48 71 787-37-57; e-mail:helpdesk@logintrade.net
Uwaga!!!
Za pośrednictwem platformy Logintrade (dotyczy wszystkich Wykonawców) należy złożyć: uzupełniony Formularz Oferta + potwierdzenie wpłaty wadium + referencje/protokoły odbioru + kosztorys ofertowy + oświadczenie, że na czas realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował pracownikami posiadającymi stosowne uprawnienia energetyczne typu E dla 1 grupy + oświadczenie, że na czas realizacji zamówienia Wykonawca będzie posiadał polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu wykonywanej działalności z sumą ubezpieczenia >=200 000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy).
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. ,,Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w ramach modernizacji Budynku Administracyjnego w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w Świerżach Górnych", w ramach proj. inw. Id I9040M0005 1 robota budowlana

Dokument nr: Z64/199922

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1181243,f5b675fa074664e04ba355b06443160c.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
12- 07- 2021 08: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
12- 07- 2021 13: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
05- 07- 2021 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1181243,f5b675fa074664e04ba355b06443160c.html

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Jacek Ruba
tel:
e-mail: jacek.ruba@enea.pl
Kontakt merytoryczny:
Jacek Ruba
tel:
e-mail: jacek.ruba@enea.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.