Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów

Przedmiot:

Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów"
ul. J. Słowackiego 18
46-040 Ozimek
powiat: opolski
tel.774651213/605052777
krainadino@onet.eu
Województwo: opolskie
Miasto: Ozimek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.774651213/605052
Termin składania ofert: 2021-07-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów
1. Zakres merytoryczny
zamówienia:
Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów przystosowana do użycia w
przestrzeni publicznej.
Urządzenie montowane do podłoża za pomocą kotw.
Usługa obejmuje zakup urządzenia, koszty montażu oraz dostawę na
miejsce montażu.
W skład stacji wchodzi:
? obudowa ocynkowana lub kwasoodporna AISI 304 (nierdzewna)
? malowanie proszkowe lub termoplastyczne
? linki ze stali kwasoodpornej AISI 316 fi4 (nierdzewnej)
? QR CODE z instrukcjami napraw
? nierdzewne nakrętki antykradzieżowe (AISI 304) z kluczem patentowym do
montażu podstawy
? do 1,5 m2 powierzchni reklamowej
? wkrętak krzyżowy PH2 + krętlik fi4 (AISI 304)
? wkrętak płaski 5,5 x 1,0 + krętlik fi4 (AISI 304)
? klucz nastawny 0-32 mm
? klucz płaski 8×10 mm
? klucz płaski 13×15 mm
? zestaw kluczy TORX w rękojeści |9|10|15|20|25|27|30|40| + krętlik fi4 (AISI 304)
? zestaw imbusów w rękojeści |2|2,5|3|4|5|6|8|+ krętlik fi4 (AISI 304)
? 3 x łyżki do opon z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem
? stacjonarna ręczna pompka z tłokiem (fi 14) i rączką (fi 32) ze stali kwasoodpornej
(AISI 304)
- zakres ciśnienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory
+ wąż kompresorowy (trudny do przecięcia) + manometr z gliceryną (Antifog)
2. Szczegółowe
wymagania zamówienia:
* Urządzenie musi zostać ologowane wraz z zamieszczoną informacja o
finansowaniu.
* Biorąc udział w konkursie ofert Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot
zamówienia, opisany w punkcie 1.
* Prawidłowo wykonane Zamówienie zostanie potwierdzone protokołem odbioru,
który będzie podstawą wystawienia faktury lub dokumentu równoważnego.
*Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy do 21 dni od dostarczenia
Zamawiającemu dokumentu księgowego.
* Wynagrodzenie zawarte w ofercie w pełni wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
względem Zamawiających.
* Wykonawca wystawi specyfikację urządzenia oraz określi czas i rodzaj gwarancji.

Dokument nr: 1/ER/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy przekazać na formularzu ofertowym do godz.15.00 dnia 15.07.2021 r. bezpośrednio do biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów'' Ozimek ,ul. Słowackiego 18 lub
przesłać meilowo na adres: krainadino@onet.eu - scan dokumentów z dopiskiem : Oferta w ramach
zapytania Nr 1/ER/2021

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: od 30.07.2021 r. do 30.08.2021 r.

Wymagania:
Rozstrzygnięcie
postępowania:
Informację dot. wyboru oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
www.krainadinozaurow.pl

III. Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową brutto zamówienia, w tym VAT, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Załączenie portfolio (w formie wydruków, na nośniku elektronicznym lub w formie linku, pod którym się znajduje) poprawnie wykonanych prac o podobnym charakterze.

IV. Sposób przygotowania oferty - kryteria:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu ofertowym.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem
odręcznym.
4. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony
oferty powinny być ponumerowane i parafowane.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane
przez osobę upoważnioną.
6. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi
obejmować całość zamówienia.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. Kryteria i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:
- Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w niniejszym
zapytaniu. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać kryteriów formalnych zostanie odrzucona. Z tytułu
odrzucenia oferty, wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
- Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie całkowitej kwoty brutto za wszystkie elementy przedmiotu zamówienia
Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie
prowadzonego postępowania ofertowego.

Kontakt:
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.774651213/605052777, osoba do kontaktu - Anna Golec

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.