Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wznowienie granic drogi gminnej

Przedmiot:

Wznowienie granic drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Repki
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
powiat: sokołowski
Tel. (25) 787 50 23, fax. (25) 506 57 40
gminarepki@list.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Repki
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (25) 787 50 23,
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem niniejszego zapytania jest ,,Wykonanie wyznaczenia/wznowienia/ustalenia
punktów granicznych działki o nr ew. 597 położonej w miejscowości Sawice-Bronisze,
gm. Repki"
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do
przeprowadzenia wyznaczenia/wznowienia/ustalenia punktów granicznych działki o nr
ew. 597 położonej w miejscowości Sawice-Bronisze, gm. Repki w trybie ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 póz. 2052).
W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:
-analiza stanu prawnego nieruchomości,
-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności wyznaczenia na gruncie,
-wykonawca będzie zobowiązany do wskazania i utrwalenia drewnianymi palikami co 20 m
linii w/w działek.
Lokalizacja działki do przeprowadzenia czynności przedstawiona jest na mapie
będącej Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: 13/2021

Składanie ofert:
IV. Opis sposobu przyjmowania oferty:
Ofertę należy:
- sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco:
Gmina Repki, Ul. Parkowa 7, 08-307 Repki
Oferta na:
,,Wykonanie wyznaczenia/wznowienia/ustalenia punktów granicznych działki o
nr ew. 597 położonej w miejscowości Sawice-Bronisze, gm. Repki"
Nie otwierać przed dniem: 01.07.2021 r. godz. 10;00
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście
na adres Urzędu Gminy w Repkach, Ul. Parkowa7, 08-307 Repki - sekretariat.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 01.07.2021 r. do godz. 10;00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
VI. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie
przedmiotu zamówienia,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
VII. Płatność za przedmiot zamówienia:
Wynagrodzenie za w/w zamówienie będzie płatne po wykonaniu całości zamówienia
tj. przedłożeniu dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Sokołowie Podlaskim (kopia wpływu) w terminie 21 dni od dnia przedłożenia poprawnie
wystawionej faktury/rachunku.
VIII. Kryterium oceny ofert;
1. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania
2. Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty oraz na stronie internetowej www.repki.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
X. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Skorupka- tel. 25 787 50 23 wew. 718

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.