Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usług kontroli okresowych

Przedmiot:

Wykonanie usług kontroli okresowych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
przetargi@mzbm.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług kontroli okresowych (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych w Tychach którymi administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoją komórkę organizacyjną, ROM Nr III z siedzibą w Tychach przy Ul. Cyganerii 43. Wykaz budynków WM do przeglądu rocznego i pięcioletniego stanu technicznego budynków wraz z kubaturą stanowi załącznik do zaproszenia.

Składanie ofert:
IV. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 01.07.2021r. do godz.: 11:00 w siedzibie MZBM pod adresem: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy lub przesłać drogą elektroniczną na adres: przetargi@mzbm.tychy.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji usługi: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy

Wymagania:
2. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do Sekretariatu MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT.
. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 20 000 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
4. Termin związania ofertą: 30 dni.
II. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty to wartość ogółem -cena netto powiększona o należny z podatek VAT. Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT.
III. Dokumenty składające się na ofertę:
1. wypełniony formularz oferty - na załączonym druku,
2. wypełniony formularz cenowy - na załączonym druku
3. aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
VI. W przypadku stwierdzenia braku kompletności załączonych do oferty dokumentów lub występujących w toku badania i oceny ofert wątpliwości, Zamawiający wystąpi do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert oraz uzupełnienie brakujących dokumentów, chyba,
że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta zostanie odrzucona.
VII. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Powyższe wymagane jest pod rygorem odrzucenia oferty.
VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zawarta zostanie umowa zgodnie załączonym wzorem na warunkach określonych w ofercie.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.