Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi badawcze

Przedmiot:

Usługi badawcze

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Xlab Sp. z o.o
Piotrkowska 46/6U
90-265 Łódź
powiat: Łódź
798540080
xlabspzoo@protonmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55368
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 798540080
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście naboru
RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 - Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Opis
Mini Kontener samoobsługowy z ekologicznymi wyrobami regionalnymi
Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
Wykonanie projektu oraz prototypu urządzenia wraz z przeprowadzeniem testów wytrzymałościowych i wydajności z dokumentacją - dotyczących wolnostojącego bezobsługowego i czynnego całą dobę przez cały tydzień sklepu samoobsługowego z wyrobami ekologicznymi, bio oraz regionalnymi.
Częściowo przeszklony kontener daje możliwość dostępu do wysokiej jakości produktów regionalnych takich jak sery, wędliny, warzywa, owoce itp. wspierając lokalnych dostawców. Wyroby wybiera się na ekranie dotykowym i płaci za nie kartą. Wybrane produkty poprzez wewnętrzną instalację wydawane są w otwieranym okienku. Wnętrze urządzenia musi być chłodzone i oświetlone. Produkty muszą być widoczne dla kupujących, natomiast cały opis produktów wraz z cenami ma być wyświetlany na ekranie dotykowym. Kontener musi być podłączony do sieci internetowej w celu wysyłania danych o sprzedaży, temperaturze wewnątrz urządzenia, awariach oraz stanie magazynowym wyrobów. Kontener musi być również energooszczędny, a powstały interfejs użytkownika intuicyjny w obsłudze. Kontener musi posiadać własne oprogramowanie obsługujące wszystkie parametry sprzedaży i funkcji oraz edytowalny interfejs graficzny.

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 2021-23989-55368

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Śródmieście
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Siła wyższa:
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania Siły Wyższej, w tym za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, jakim zostało to spowodowane działaniem Siły Wyższej.
2. W przypadku wystąpienie siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy w terminie 7 dni roboczych oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania Siły Wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu Siły Wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na Siłę Wyższą.
3. Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej nie będzie uważana za niewykonującą zobowiązania, a jej obowiązki wynikające z Umowy zostaną zawieszone podczas trwania zdarzenia Siły Wyższej. Termin realizacji Umowy zostanie wówczas zmodyfikowany w porozumieniu z Drugą Stroną.
4. Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej podejmie uzasadnione wysiłki w celu złagodzenia jego wpływu na harmonogram i wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
5. Zdarzenie siły Wyższej na poziomie Podwykonawcy uważa się za przypadek Siły Wyższej dla wykonania obowiązków Wykonawcy, jeśli wykonawca udowodni, że opóźnienie w dostawie urządzeń lub prac objętych Umową Podwykonawczą z powodu zdarzenia Siły Wyższej miało nieunikniony wpływ na ostateczne terminy dostawy określone w umowie.
6. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy. Warunki rozwiązania Umowy regulowane będą odrębnym porozumieniem sporządzonym w formie pisemnej.
7. Wystąpienie Siły Wyższej nie uprawnia żadnej ze stron do jakiejkolwiek dodatkowej płatności lub odszkodowania.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcą usługi/usług mogą być podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo rozwojowych, tj.
a) Jednostki naukowe:
- posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię
B lub wyższą) lub
- posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach
działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na
podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
- Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego
2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
- instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego
w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13)
Regulaminu,
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium
(posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych
jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych
laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom
członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14)
Regulaminu,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14)
Regulaminu;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Składający ofertę musi posiadać odpowiedni personel, wiedzę i potencjał techniczny niezbędny do realizacji usługi.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-23
Data ostatniej zmiany
2021-06-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
100 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Adam Korczowski
tel.: 798540080
e-mail: xlabspzoo@protonmail.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.