Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac ogólnobudowlanych (modernizacji) w budynkach mieszkalnych

Przedmiot:

Wykonanie prac ogólnobudowlanych (modernizacji) w budynkach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o
ul. 1 Maja 15
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 476 37 36
tbsdaszek@tbsdaszek.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 476 37 36
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania prac ogólnobudowlanych (modernizacji) w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Spółki JTBS ,,Daszek" sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju w niżej wymienionym zakresie:
Zadanie I:
1. modernizacja podestu wejściowego przy Ul. Marusarzówny 25,
2. modernizacja podestu wejściowego przy Ul. Marusarzówny 27.
Zadanie II:
1. modernizacja wejścia do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 29,
2. modernizacja wejścia do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 31,
3. modernizacja wejścia do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 33.
Zadanie III:
1. modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 35,
2. modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 37,
3. modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 39.
Zgodnie z przedmiarami robót.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ogólnobudowlanych (modernizacji) w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Spółki JTBS ,,Daszek" sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju w niżej wymienionym zakresie:
Zadanie I:
1. modernizacja podestu wejściowego przy Ul. Marusarzówny 25,
2. modernizacja podestu wejściowego przy Ul. Marusarzówny 27,
Zadanie II:
1. modernizacja wejścia do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 29,
2. modernizacja wejścia do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 31,
3. modernizacja wejścia do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 33,
Zadanie III:
1. modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 35,
2. modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 37,
3. modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy Ul. Marusarzówny 39.
Wszystkie zadania zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z przekazaną
przez Zamawiającego dokumentacją, innymi stosownymi przepisami i normami, jak również w sposób
zgodny z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz warunkami umowy, a następnie wydania przedmiotu
umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie przez Oferentów ofert częściowych (oferty obejmujące wybrane
zadania).

Dokument nr: ZAP/U/06/2021

Składanie ofert:
VII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty przygotowane z godnie z powyższymi wymaganiami zawierającą klauzulę: ,,'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z "Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO")" należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego: Ul. 1 Maja 15 44-330 Jastrzębie-Zdrój, w sekretariacie Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o. o. lub elektronicznie na adres: tbsdaszek@tbsdaszek.pl Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Do 31 sierpnia 2021 roku.

Wymagania:
II. Informacje ogólne:
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320), z późniejszymi zmianami).
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść oferty, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o zmianie terminu składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie wybranych Wykonawców do bezpośrednich negocjacji w siedzibie Zamawiającego.
5. Postępowanie przetargowe dwuetapowe - II etap negocjacje cenowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie, w tym także pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym i projekcie umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą.
V. Przygotowanie ofert z załącznikami:
ofertę cenową zawierającą kosztorys szczegółowy. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją warunków zapytania ofertowego i projektu umowy stanowiącej Załącznik nr 3 należy złożyć w formie pisemnej i doręczyć na adres: Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o.o. ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie - Zdrój lub elektronicznie na adres:tbsdaszek@tbsdaszek.pl do dnia 09 lipca 2021 roku do godz. 14.30.
Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 jest integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego.
VI. Informacje dotyczące kryterium oceny ofert:
Cena: 100 %.

Kontakt:
VIII. Osoby do kontaktu:
1. Ernest Famulski tel. 32 476 37 36.
2. Dariusz Chmielewski tel. 32 476 37 36.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.