Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich

Data zamieszczenia: 2021-06-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713347378, Faks: +48 713347363
apelc@gddkia.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/265959
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 713347378,
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.19.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71631450 Usługi kontroli mostów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w siedmiu zadaniach odpowiadających obszarowo zasięgowi administrowania poszczególnych Rejonów GDDKiA, Oddział we Wrocławiu. W skład zadania wchodzić będzie część dotycząca przeglądów rocznych (podstawowych) oraz część dotycząca przeglądów rozszerzonych, przy czym dla Rejonu w Głogowie nie przewidziano wykonywania przeglądów rocznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 712 771.50 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie I Rejon w Głogowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71631450 Usługi kontroli mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie I Rejon w Głogowie

Część A: przeglądy pięcioletnie na drodze ekspresowej S3 (obiekty mostowe 119 szt. przepusty 23 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m 83 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m 18 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m 16 szt.,

-- obiekty mostowe o długości powyżej 200 m 2 szt.,

-- przepusty - 23 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 800,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące osiemset złotych złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie II Rejon w Legnicy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71631450 Usługi kontroli mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie II Rejon w Legnicy

Część B: przeglądy roczne DK3, DK94, A-4 (w ciągu drogi), S-3 (obiekty mostowe 201 szt. przepusty 18 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 128 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 28 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 41 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 100-200 m - 2 szt.,

-- obiekty mostowe o długości powyżej 200 m - 2 szt.,

-- przepusty - 18 szt.

Część C: przeglądy pięcioletnie A-4 (obiekty nad drogą), droga S-3 (obiekty mostowe 34 szt. przepusty 9 szt. przejścia podziemne 2 szt.):

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 26 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 8 szt.,

-- przepusty - 9 szt.,

-- przejścia podziemne - 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 200,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące dwieście złotych złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie III Rejon w Lubaniu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71631450 Usługi kontroli mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie III Rejon w Lubaniu

Część D: przeglądy roczne DK18, DK3, DK30, A-4 (obiekty mostowe 140 szt. przepusty 49 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20m - 61 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 33 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 36 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 100-200 m - 10 szt.,

-- przepusty - 49 szt.

Część E: przeglądy pięcioletnie autostrada A18, (obiekty mostowe 3 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 1 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 1 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 800,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie IV Rejon w Oleśnicy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71631450 Usługi kontroli mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie IV Rejon w Oleśnicy

Część F: przeglądy roczne DK15, DK25, DK94, S-8 (obiekty mostowe 71 szt. przepusty 50 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 15 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 32 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 15 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 100-200 m - 8 szt.,

-- obiekty mostowe o długości powyżej 200 m - 1 szt.,

-- przepusty - 50 szt.

Część G: przeglądy pięcioletnie DK15, DK25, DK39, DK98 (obiekty mostowe 3 szt. przepusty 15 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 3 szt.,

-- przepusty - 15 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 900,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie V Rejon w Wałbrzychu

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71631450 Usługi kontroli mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie V Rejon w Wałbrzychu

Część H: przeglądy roczne DK34, DK35, DK5 (obiekty mostowe 30 szt. przepusty 20 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 14 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 13 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 3 szt.,

-- przepusty - 20 szt.

Część I: przeglądy pięcioletnie DK3 (obejście Bolkowa) (obiekty mostowe 6 szt. przepusty 3 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 1 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 1 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 1 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 100-200 m - 1 szt.,

-- obiekty mostowe o długości powyżej 200 m - 2 szt.,

-- przepusty - 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 900,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie VI Rejon w Wołowie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71631450 Usługi kontroli mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie VI Rejon w Wołowie

Część J: przeglądy roczne DK36, DK94, S-5 (obiekty mostowe 100 szt. przepusty 81 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 30 szt,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 15 szt,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 37 szt,

-- obiekty mostowe o długości 100-200 m - 11 szt,

-- obiekty mostowe o długości powyżej 200 m - 7 szt,

-- przepusty - 81 szt.

Część K: przeglądy pięcioletnie DK36, DK94 (obiekty mostowe 8 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 3 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 4 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie VII Rejon we Wrocławiu

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71631450 Usługi kontroli mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie VII Rejon we Wrocławiu

Część L: przeglądy roczne S-8, A-8 (obiekty mostowe 66 szt. przepusty 17 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 7 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 28 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 16 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 100-200 m - 3 szt.,

-- obiekty mostowe o długości powyżej 200 m - 12 szt.,

-- przepust - 17 szt.

Część Ł: przeglądy pięcioletnie DK35, DK39, DK8, A-4, A-8, S-8 (obiekty mostowe 137 szt. przepusty 41 szt.):

-- obiekty mostowe o długości do 20 m - 73 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 20-50 m - 42 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 50-100 m - 21 szt.,

-- obiekty mostowe o długości 100-200 m - 1 szt.,

-- przepusty - 41 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 400,00 PLN (słownie złotych: pięć tysiące czterysta złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

CPV: 71631450

Dokument nr: 320027-2021, O.WR.D-3.2413.19.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej pod adresem (https://gddkia.eb2b.com.pl/).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/265959

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2021

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
53-139
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pelc
E-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347378
Faks: +48 713347363

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.