Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
4855z ostatnich 7 dni
18210z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Monitoring hydrologiczny wód śródlądowych

Przedmiot:

Monitoring hydrologiczny wód śródlądowych

Data zamieszczenia: 2021-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o
ul. Mokotowska 49
00-542 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 223401883, Faks: +48 223401065
katarzyna.kurpiewska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 50 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 223401883,
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Monitoring hydrologiczny wód śródlądowych w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec

Numer referencyjny: POST/PGE/EJ1/DZ/00132/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71351920 Usługi oceanograficzne i hydrologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na terenach lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73110000 Usługi badawcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na terenach lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec.

Ciągły monitoring poziomu i temperatury wody prowadzony będzie dla 11 stacji wodowskazowych za pomocą czujników z automatyczną rejestracją danych z krokiem 10-minutowym. Ponadto we wskazanych profilach hydrometrycznych w cyklu comiesięcznym będą prowadzone pomiary natężenia przepływu i transportu rumowiska unoszonego i wleczonego. Na wszystkich stacjach wodowskazowych oraz w dodatkowych, wskazanych punktach będą prowadzone obserwacje zjawisk lodowych. Wykonawca przygotuje Raporty kwartalne i końcowe, z wynikami i opracowaniem prowadzonych badań. Monitoring prowadzony będzie od zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 1.11.2021 do 31.12.2022 (Zakres podstawowy) oraz ewentualnie od 1.1.2023 do 31.12.2023 (Zakres opcjonalny).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 33
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres opcjonalny zakłada prowadzenie monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych od 1.1.2023 w podziale kwartalnym, maksymalnie do 31.12.2023.

Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia Prac w ramach opcji po otrzymaniu od Zamawiającego polecenia uruchomienia opcji ze wskazaniem danej opcji. W ramach opcji wyróżnia się:

a) Opcja 1 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w okresie 1.1.2023-31.3.2023;

b) Opcja 2 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Żarnowiec w okresie 1.1.2023-31.3.2023;

c) Opcja 3 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w okresie 1.4.2023-30.6.2023;

d) Opcja 4 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Żarnowiec w okresie 1.4.2023-30.6.2023;

e) Opcja 5 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w okresie 1.7.2023-30.9.2023;

f) Opcja 6 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Żarnowiec w okresie 1.7.2023-30.9.2023;

g) Opcja 7 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w okresie 1.10.2023-31.12.2023;

h) Opcja 8 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Żarnowiec w okresie 1.10.2023-31.12.2023;

i) Opcja 9 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec w okresie 1.1.2023-31.3.2023;

j) Opcja 10 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec w okresie 1.4.2023-30.6.2023;

k) Opcja 11 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec w okresie 1.7.2023-30.9.2023;

l) Opcja 12 - prowadzenie Monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na Lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec w okresie 1.10.2023-31.12.2023.

Szczegóły dotyczące Opcji zostały opisane w Załączniku A do Projektowanych postanowień Umownych stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. II.2.7) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 33 miesięcy od daty zawarcia umowy, z tym że sam monitoring prowadzony będzie od 1.11.2021 do 31.12.2022 (Zakres podstawowy) oraz ewentualnie od 1.1.2023 do 31.12.2023 (Zakres opcjonalny).

CPV: 71351920, 73110000

Dokument nr: 327061-2021, POST/PGE/EJ1/DZ/00132/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

System zakupowy GK PGE na stronie prowadzonego postępowania https://swpp2.gkpge.pl W przypadku awarii ww. Systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Organizator postęp. przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Organizator postęp. niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie prowadzonego postęp. informacje o nazwach Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cenach złożonych ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2021

Kontakt:
Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 49
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-542
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kurpiewska
E-mail: katarzyna.kurpiewska@gkpge.pl
Tel.: +48 223401883
Faks: +48 223401065

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.