Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk układów grzania-chłodzenia do autoklawów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk układów grzania-chłodzenia do autoklawów

Data zamieszczenia: 2021-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
ul. Sokołowska 29/37
01-142 Warszawa
powiat: Warszawa
renatakrol@unipress.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk układów grzania-chłodzenia do autoklawów amonotermalnych A-11

Numer referencyjny: ZP-210/05/2021
II.1.2)Główny kod CPV
51540000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wielowarstwowego pieca elektrycznego, oporowego do grzania autoklawu w postaci cylindra stalowego o średnicy zewnętrznej 600 mm i wewnętrznej 100 mm. Długość autoklawu wynosi 1 800 mm. Piec musi pozwalać na uzyskanie następujących rozkładów temperatur w środku autoklawu: 300-600 oC (z dokładnością do 1oC) zgodnie z załączonymi rysunkami (rys. 1 i rys. 2). Montaż pieca powinien odbywać się bez konieczności przemieszczania się autoklawu. Piec powinien pracować w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy. Piec powinien mieć 5-letnią gwarancję

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Stanisławów Pierwszy, Ul. Strużańska 8

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wielowarstwowego pieca elektrycznego, oporowego do grzania autoklawu w postaci cylindra stalowego o średnicy zewnętrznej 600 mm i wewnętrznej 100 mm. Długość autoklawu wynosi 1 800 mm. Piec musi pozwalać na uzyskanie następujących rozkładów temperatur w środku autoklawu: 300-600 oC (z dokładnością do 1oC) zgodnie z załączonymi rysunkami (rys. 1 i rys. 2). Montaż pieca powinien odbywać się bez konieczności przemieszczania się autoklawu. Piec powinien pracować w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy. Piec powinien mieć 5-letnią gwarancję. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie inżyniera głównego wyznaczonego do realizacji zamówienia / Waga: 60 %
Cena - Waga: 40 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

CPV: 51540000, 71320000

Dokument nr: 326270-2021, ZP-210/05/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.unipress.waw.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Stanisławów Pierwszy, Ul. Strużańska 8

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2021

Kontakt:
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
ul. Sokołowska 29/37
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
01-142
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Król
E-mail: renatakrol@unipress.waw.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.