Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-06-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie
Chełmżyńska 9
04-247 Warszawa
powiat: Warszawa
dzp.wa@amw.com.pl
https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Skarbu Państwa w 2021 r., będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na 2 części

Numer referencyjny: DZP-OW.2610.128.221
II.1.2)Główny kod CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Skarbu Państwa w 2021 r., będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na 2 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
90915000 Usługi czyszczenia pieców i kominów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dwukrotną kontrolę okresową stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) w budynkach Skarbu Państwa. Kontrolę okresową Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane art. 62, ust. 1 pkt 1 lit. c, (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej wraz z urządzeniami (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). Przeglądy należy dokonywać w lokalach mieszkalnych, użytkowych, w kotłowniach oraz w częściach wspólnych - zgodnie wykazem budynków stanowiących załączniki nr 1 do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71700000, 71630000, 90915000

Dokument nr: 326254-2021, DZP-OW.2610.128.221

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Chełmżyńska 9, 04-247 Warszawa

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2021

Kontakt:
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 2019/S 180-438062
Chełmżyńska 9
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
04-247
Polska
Osoba do kontaktów: Phillip Reid
E-mail: dzp.wa@amw.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.