Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 122578291, Faks: +48 122578229
zamowienia@narutowicz.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 122578291,
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium (nie dotyczy sprzętu komputerowego) w ramach MSIM

Numer referencyjny: ZP/19/2021
II.1.2)Główny kod CPV
35121700 Systemy alarmowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium (nie dotyczy sprzętu komputerowego) w ramach MSIM. Zadanie podzielone jest na 3 pakiety. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 - system klimatyzacji wraz z montażem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39717200 Urządzenia klimatyzacyjne
45331220 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego, 31-201 Kraków, Ul. Prądnicka 35-37.

II.2.4)Opis zamówienia:

System klimatyzacji wraz z montażem wg załącznika nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji serwisowej / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), numer projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18 działanie 2.1 e-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia, Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 620,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 - system zabezpieczeń wraz z montażem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42961100 System kontroli dostępu
31625300 Alarmy antywłamaniowe
35121700 Systemy alarmowe
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
72315100 Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych
32234000 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego, 31-201 Kraków, Ul. Prądnicka 35-37.

II.2.4)Opis zamówienia:

System zabezpieczeń - wraz z montażem wg załącznika nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji serwisowej / Waga: 5
Cena - Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), numer projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18, działanie 2.1 e-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia, Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 210,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 - szafa RACK i awaryjne podtrzymanie zasilania wraz z montażem

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31213300 Szafy kablowe
35100000 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
31430000 Akumulatory elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego, 31-201 Kraków, Ul. Prądnicka 35-37.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szafa RACK i awaryjne podtrzymanie zasilania wraz z montażem wg załącznika nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji serwisowej / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), numer projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18, działanie 2.1 e-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 e-usługi w ochronie zdrowia, Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 860,00 PLN.

CPV: 35121700, 39717200, 45331220, 42961100, 31625300, 45312200, 72315100, 32234000, 31213300, 35100000, 31430000

Dokument nr: 331228-2021, ZP/19/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Platforma, działająca pod adresem (https://e-ProPublico.pl/).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego, 31-201 Kraków, Ul. Prądnicka 35-37.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021

Kontakt:
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 357207664
ul. Prądnicka 35-37
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-202
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Grüner
E-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl
Tel.: +48 122578291
Faks: +48 122578229

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.