Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
5123z ostatnich 7 dni
20198z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
ul. Narutowicza 17B
70-240 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: +48 261452026, Faks: +48 261452029
rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/rziszczecin/proceedings
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 261452026,
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby 190 przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI w Szczecinie

Numer referencyjny: 26/D/21
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby 190 przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI w Szczecinie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części.

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ dla wszystkich części wraz załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana" - dla wszystkich części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 62 480 904.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych administrowanych przez 15 WOG w Szczecinie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 007 827.01 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych administrowanych przez 16 WOG w Drawsku Pomorskim

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drawsko Pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 015 072.09 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych administrowanych przez 17 WOG w Koszalinie i 6 WOG w Ustce

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Koszalin, Ustka

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 647 556.77 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych administrowanych przez 21 BLT w Świdwinie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świdwin

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 813 223.92 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby kompleksów wojskowych administrowanych przez KPW Świnoujście

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 951 610.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby budynków magazynowych NSIP w kompleksie administrowanym przez 15 WOG w Szczecinie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 402 910.89 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby Obozowiska Głębokie w kompleksie administrowanym przez 16 WOG w Drawsku Pomorskim

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drawsko Pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 480 981.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby przyłącza w Zegrzu Pomorskim B11 w kompleksie administrowanym przez 17 WOG w Koszalinie

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zegrze Pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 114 150.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby budynku nr 38 w Zegrzu Pomorskim C11 w kompleksie administrowanym przez 17 WOG w Koszalinie

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zegrze Pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 898.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby przyłącza w Zegrzu Pomorskim C12a w kompleksie administrowanym przez 17 WOG w Koszalinie

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zegrze Pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ,,Warunkach technicznych" stanowiących załącznik nr 10 do SWZ wraz z załącznikiem do warunków technicznych ,,Charakterystyka przyłączy w kompleksach wojskowych w rejonie działania RZI Szczecin, do których energia elektryczna będzie dostarczana".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 674.32 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 30/09/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09300000

Dokument nr: 331278-2021, 26/D/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rziszczecin

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rziszczecin/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drawsko Pomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Koszalin, Ustka

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świdwin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zegrze Pomorskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021

Kontakt:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
ul. Narutowicza 17B
Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
70-240
Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Jasnowska
E-mail: rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261452026
Faks: +48 261452029

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.