Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquanet S.A
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618359107, Faks: +48 618359286
tomasz.jerzak@aquanet.pl
https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/32853/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 200 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 618359107,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Ul. Poznańskiej wraz z Ul. boczną i w Ul. Polnej w Luboniu

Numer referencyjny: Z/48/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Ul. Poznańskiej wraz z Ul. boczną i w Ul. Polnej w Luboniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Luboń

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Ul. Poznańskiej wraz z Ul. boczną i w Ul. Polnej w Luboniu, o następującym zakresie;

o sieć kanalizacji sanitarnej: DN200 długość 291,40m, DN250 długość 572,60 m, DN300 długość 1013,73 m,

o przyłącza kanalizacji sanitarnej,

o sieć wodociągowa o średnicy: DN180 długość 1735 m, DN125 długość 138 m,

o przyłącza wodociągowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 090 217.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - ,,Pzp").

CPV: 45231300

Dokument nr: 334796-2021, Z/48/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi elektronicznie na platformie e-Zamawiający https://aquanet.ezamawiajacy.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://aquanet.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://aquanet.ezamawiajacy.pl/pn/aquanet/demand/notice/public/32853/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Luboń

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w wysokości 5 % ceny całkowitej zamówienia (ceny oferty łącznie z VAT).

Kontakt:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-492
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jerzak
E-mail: tomasz.jerzak@aquanet.pl
Tel.: +48 618359107
Faks: +48 618359286

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.