Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usług w ramach ochrony czynnej w ekosystemach leśnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie usług w ramach ochrony czynnej w ekosystemach leśnych

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej
Krempna 59
38-232 Krempna
powiat: jasielski
Tel.: +48 134414099, Faks: +48 134414099
zamowienia@magurskipn.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krempna
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 134414099,
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Wykonanie usług w ramach ochrony czynnej w ekosystemach leśnych w roku 2021 na terenie Magurskiego Parku Narodowego."

Numer referencyjny: ZP-370-1-5/21
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi w ramach ochrony czynnej w ekosystemach leśnych w roku 2021 na terenie Magurskiego Parku Narodowego polegające na pracach z zakresu hodowli i ochrony lasu -wykonaniu czyszczeń wczesnych i późnych i zabezpieczeniu pędów jodły przed zgryzaniem.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części, szczegółowy podział na części i dokładny opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ.

-- część 1 zamówienia - wykonanie czyszczeń wczesnych - O.O. Huta Krempska, Hałbów, Kamień i Świątkowa,

-- część 2 zamówienia - wykonanie czyszczeń późnych - O.O. Baranie, Grab, Kamień, Pielgrzymka i Świątkowa,

-- Część 3 zamówienia - zabezpieczenie pędów jodły przed zgryzaniem - O.O. Baranie, Grab, Rostajne, Żydowskie, Hałbów, i Pielgrzymka.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 39 224.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie czyszczeń wczesnych - O.O. Huta Krempska, Hałbów, Kamień i Świątkowa,

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Magurskiego Parku Narodowego

II.2.4)Opis zamówienia:

Huta Krempska - czyszczenia wczesne ha/ wsp.pracochłonności 1,50 / 0,7

Huta

Krempska - czyszczenia wczesne ha 2,00 / 0,8

Huta

Krempska - czyszczenia wczesne ha 2,40 / 0,6

Hałbów - czyszczenia wczesne ha 4,00 / 0,7

Hałbów - czyszczenia wczesne ha 4,50 / 0,6

Hałbów - czyszczenia wczesne ha 2,04 / 0,7

Hałbów - czyszczenia wczesne ha 1,50 / 0,6

Kamień - czyszczenia wczesne ha 1,15 / 0,8

Świątkowa - czyszczenia wczesne ha 2,00 / 0,9

Świątkowa - czyszczenia wczesne ha 1,80 / 0,7

Świątkowa - czyszczenia wczesne ha 0,50 / 0,6

Świątkowa - czyszczenia wczesne ha 1,50 0,9

Suma ogółem: ha 24,89 -

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 407.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie czyszczeń późnych - O.O. Baranie, Grab, Kamień, Pielgrzymka i Świątkowa,

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Magurskiego Parku Narodowego

II.2.4)Opis zamówienia:

Baranie - czyszczenia późne ha / współczynnik pracochłonności 1,00 / 1,0

Grab 4,00 / 0,8

Kamień 0,48 / 0,8

Pielgrzymka 3,00 / 0,7

Świątkowa 3,00 / 0,6

Świątkowa 1,00 / 0,6

Świątkowa 1,00 / 0,6

Świątkowa 2,00 / 0,7

Suma ogółem: ha 15,48 -

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 321.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zabezpieczenie pędów jodły przed zgryzaniem - O.O. Baranie, Grab, Rostajne, Żydowskie, Hałbów, i Pielgrzymka.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Magurskiego Parku Narodowego

II.2.4)Opis zamówienia:

Baranie, zabezpieczanie pędów jodły przed zgryzaniem, tys. szt. 6,0

Grab 66,0

Rostajne 9,2

Żydowskie 4,5

Hałbów 48,0

Pielgrzymka 10,0

Suma ogółem: tys. szt. 143,7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 496.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 77200000, 77231000

Dokument nr: 332884-2021, ZP-370-1-5/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Otwarcie ofert jest jawne, w siedzibie Zamawiającego - adres - sekcja I pkt 1.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1565

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Magurskiego Parku Narodowego

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021

Kontakt:
Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej
Krempna 59
Krempna
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
38-232
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Machura
E-mail: zamowienia@magurskipn.pl
Tel.: +48 134414099
Faks: +48 134414099

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.