Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa i przebudowa budynku

Przedmiot:

Rozbudowa i przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
powiat: Płock
Tel.: +48 243646330, Faks: +48 243646329
j.szelagowski@wszplock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 243646330,
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSZ w Płocku (2)

Numer referencyjny: SIR.2910.07.(03/SIR/14/ZP/21).2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSZ w Płocku (2)" o łącznej powierzchnia użytkowej 2 527,64 m2, w tym część istniejąca 1 648,55 m2. Planowana inwestycja będzie realizowane w III etapach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
33100000 Urządzenia medyczne
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSZ w Płocku (2)" o łącznej powierzchnia użytkowej 2 527,64 m2, w tym część istniejąca 1 648,55 m2. Planowana inwestycja będzie realizowana w III etapach.

Budynek Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSZ w Płocku połączony zostanie z głównym budynkiem szpitala planowanym łącznikiem. Jego projekt i wykonanie nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

2. Planowane wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe:

powierzchnie:

1. powierzchnia zabudowy: 3 204,00 m2, w tym:

1.1. istniejąca 1 960,05 m2;

1.2. projektowana nowa zabudowa 1,56,08 m2;

2. liczba kondygnacji 1 kondygnacje:

3. powierzchnia użytkowa 2 527,64 m2, w tym:

3.1. istniejąca 1 648,55 m2;

3.2. projektowana nowa powierzchnia 879,09 m2;

4. kubatura 14 981,80 m3, w tym:

4.1. istniejąca 7 840,20 m3;

4.2. projektowana nowa kubatura 7 141,60 m3;

5. powierzchnie utwardzone - drogi, chodniki, parkingi 1 936,76 m2;

6. powierzchnie zielone 1 659,88 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 30 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kluczowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia / Waga: 2 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 8 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 09331200, 33100000, 45100000, 45110000, 45215140, 45233120, 45300000, 45400000, 77310000

Dokument nr: 330110-2021, SIR.2910.07.(03/SIR/14/ZP/21).2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2021
Czas lokalny: 12:30

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021

Kontakt:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19
Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
09-400
Polska
E-mail: j.szelagowski@wszplock.pl
Tel.: +48 243646330
Faks: +48 243646329

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.