Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
401z dziś
4963z ostatnich 7 dni
18318z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rozdrabniacza

Przedmiot:

Dostawa rozdrabniacza

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "TAMAX"
Os. Sady 20 lok. 2
28-340 Sędziszów
powiat: jędrzejowski
szczepan.cieslak@tamax.home.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57351
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sędziszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/2021 z dnia 02.07.2021 r.
na dostawę rozdrabniacza w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Powstaje w kontekście projektu
RPMP.01.02.01-12-0026/19 - Zintegrowana bezodpadowa technologia do przetwarzania odpadów tekstylnych oraz odpadów zawierających poużytkowy poliakrylan sodu

Część 1
DOSTAWA rozdrabniacza

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozdrabniacza w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pn. ,,Zintegrowana bezodpadowa technologia do przetwarzania odpadów tekstylnych oraz odpadów zawierających poużytkowy poliakrylan sodu".
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów do wbudowania w prototypie instalacji ćwierćtechnicznej - dostawa fabrycznie nowego urządzenia - rozdrabniacza.
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów do wbudowania w prototypie instalacji ćwierćtechnicznej - dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza (rok produkcji 2021). Urządzenie do rozdrabniania odpadów higienicznych AHP oraz odpadów OTS oraz frakcji nieporządnych a znajdujących się w strumieniu odpadów. Rozdrabniane odpadów higienicznych AHP oraz odpadów OTS będzie zachodzić oddzielnie. Urządzenie jednowałowe o wydajności minimum 5 Mg/h, wyposażone m.in. w zasobnik, zespół załadunkowy o dużej objętości zapewniający wydajną i bezproblemową pracę, szafę sterowniczą, konstrukcję nośną tzw. podporę, docisk pozwalający zwiększyć wydajności oraz służący do równomiernego rozkładu rozdrabnianego materiału na powierzchni rotora rozdrabniającego.
Wymagane parametry techniczne:
Rozdrabniacz nie może być prototypem, fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. Rozdrabniacz przystosowany do rozdrabniania różnych materiałów i odpadów.
Zasyp rozdrabniacza będzie prowadzony za pomocą ładowarki
Szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu ofertowym
Okres gwarancji
24 m-ce lub 3000 mth

CPV: 42996100-5

Dokument nr: 2021-24779-57351, 3/ZO/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Skawina
Miejscowość
Skawina

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
2) Zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawek podatku VAT.
W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku;
b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
c) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
d) w przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres;
e) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
? opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn technicznych lub technologicznych,
? wystąpienia nagłego, niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego (siły wyższej),
? opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. braku przygotowania miejsca odbiorowego lub innych,
W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne;
f) zmiany parametrów przedmiotu umowy (wyłącznie na wyższe/lepsze)- z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, z zachowaniem zaoferowanej ceny ofertowej;
f) w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-02
Data ostatniej zmiany
2021-07-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1 -cena oferty brutto C - waga kryterium 80%.
W celu dokonania oceny oferty w kryterium 1 Zamawiający najniższą cenę oferty (brutto) podzieli przez łączną cenę oferty badanej (brutto), następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę danego kryterium - 80 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium 2 - ,,Okres gwarancji" G. Waga kryterium 20%
W złożonej ofercie (w formularzu ofertowym) Wykonawca wskazuje na oferowany okres gwarancji urządzenia - wymagane min. 24 miesiące lub 3000 motogodzin maks. 60 miesięcy lub 6000 mth - w miesiącach, licząc od dnia jego odbioru podpisanego przez st

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Szczepan Cieślak
tel.:
e-mail: szczepan.cieslak@tamax.home.pl
Agnieszka Strońska-Rembisz
tel.:
e-mail: biuro@arconsulting.com.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.