Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radomsko
ul. Piłsudskiego 34
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
Tel.: +48 446832707, Faks: +48 446851360
sekretariat@gmin-radomsko.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: 15 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 446832707,
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radomsko

Numer referencyjny: KZP.272.20.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

a) wymiana opraw i źródeł światła zgodnie z doborem oraz dokumentacją techniczną wymiany oświetlenia w ilości 586 szt. punktów świetlnych;

b) wymiana przewodów zasilających 1011 szt. x 4 mb;

c) wymiana zabezpieczeń 586 szt. z wkładkami WTs 4A;

d) wymiana wysięgników jednoramiennych na nowe ocynkowane;

e) montaż jednoramiennych lamp ulicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 244 746.24 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Radomsko

II.2.4)Opis zamówienia:

a) wymiana opraw i źródeł światła zgodnie z doborem oraz dokumentacją techniczną wymiany oświetlenia w ilości 586 szt. punktów świetlnych, z podziałem na:

-- oprawy LED o symbolu A, mocy 35W, 5250 lm 740 RM16 IP66 II kl. ON/OFF SP 10kV - 143 szt.,

-- oprawy LED o symbolu B, mocy 35W, 5250 lm 740 ASW IP66 II kl. ON/OFF SP 10kV - 38 szt.,

-- oprawy LED o symbolu C, moc 39W, 5900 lm 740 RM4 IP66 II kl. ON/OFF SP 10kV - 7 szt.,

-- oprawy LED o symbolu D, moc 49W, 7300 lm 740 RM16 IP66 II kl. ON/OFF SP 10kV - 5 szt.,

-- oprawy LED o symbolu E, moc 49W, 7450 lm 740 RW2 IP66 II kl. ON/OFF SP 10kV - 33 szt.,

-- oprawy LED o symbolu F, moc 39W, 5900 lm 740 RM7 IP66 II kl. ON/OFF SP 10kV - 39 szt.,

-- oprawy LED o symbolu G, moc 35W, 5350 lm 740 RW3 IP66 II kl. ON/OFF SP 10kV - 16 szt.,

-- oprawy LED o symbolu H, moc 35W, 5250 lm 740 RM7 IP66 II kl. ON/OFF SP 10kV - 305 szt.;

b) wymiana przewodów zasilających 1011 szt. x 4 mb (YDY 2x2.5 750V) oraz zacisków prądowych Al.-Cu SM1.11 - 1011 szt.;

c) wymiana zabezpieczeń 586 szt. z wkładkami WTs 4A;

d) wymiana wysięgników jednoramiennych na nowe ocynkowane z podziałem na:

-- wysięgnik o ramieniu 1,0m i kącie nachylenia 10* - 113 szt.,

-- wysięgnik o ramieniu 1,5m i kącie nachylenia 15* - 164 szt.,

-- wysięgnik o ramieniu 2,0m i kącie nachylenia 20* - 296 szt.;

e) montaż jednoramiennych lamp ulicznych hybrydowych pokrytych powłoką antykorozyjną, konstrukcja cynkowana ogniowo, posadowionych na stopach fundamentowych F160/200 wyposażonych w oprawy LED 51W, strumień świetlny 7150 lm, barwa 4000K z zestawami paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2 x 280 W oraz turbinami wiatrowymi o mocy min. 300W oraz 2 akumulatorami o pojemności 140 Ah/12 V;

d) ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność charakterystyk świetlnych zamawiający dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych dokumentacją programową parametrów oświetleniowych dróg:

-- luminacja L1 i L2 - nie mniej niż w dokumentach zamawiającego,

-- równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 5 % niż w projekcie,

-- równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż 1 % niż w programie,

-- TI nie więcej niż 5 % niż w programie,

-- kąt zamontowania opraw, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

a) dokumentacja techniczna dla poszczególnych miejscowości gminy Radomsko;

b) przedmiar robót;

c) dokumentacja fotometryczna;

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Szczegóły w SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących ze źródeł pozabudżetowych jako operacja z: Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej: IV ,,Gospodarka niskoemisyjna", działanie: IV.3 ,,Ochrona powietrza".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 15 000 PLN.

CPV: 31520000, 45316110

Dokument nr: 336201-2021, KZP.272.20.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Radomsko, Ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko, POLSKA, pok. nr 4 (II piętro, nowa część budynku).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje komisyjnie, poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gmina-radomsko.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Radomsko

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021

Kontakt:
Gmina Radomsko
Krajowy numer identyfikacyjny: 590648209
Radomsko
Radomsko
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
97-500
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Pawlikowski, Wiesław Gonciarek
E-mail: sekretariat@gmin-radomsko.pl
Tel.: +48 446832707
Faks: +48 446851360

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.