Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa bramek zainstalowanych w lotniczych przejściach granicznych o czytniki linii...

Przedmiot:

Rozbudowa bramek zainstalowanych w lotniczych przejściach granicznych o czytniki linii papilarnych

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 226956015
przetarg@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 226956015
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa bramek ABC zainstalowanych w lotniczych przejściach granicznych Warszawa-Okęcie i Warszawa-Modlin o czytniki linii papilarnych

Numer referencyjny: BOU-IV.272.16.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30233310 Czytniki odcisków palców
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa bramek ABC zainstalowanych w lotniczym przejściach granicznych Warszawa-Okęcie i Warszawa-Modlin o czytniki linii papilarnych.

Kompletny opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia zawarty jest w:

-- opisie przedmiotu zamówienia (OPZ-1) - Załączniku nr 1 do SWZ,

-- projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzorze umowy) dla części I zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Kompletny opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia zawarty jest w:

-- opisie przedmiotu zamówienia (OPZ-2) - Załączniku nr 2 do SWZ,

-- projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzorze umowy) dla części II zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 961 920.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa 20 bramek ABC zainstalowanych w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie, o 20 czytników linii papilarnych na potrzeby Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233310 Czytniki odcisków palców
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa 20 bramek ABC zainstalowanych w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie, o 20 czytników linii papilarnych na potrzeby Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 769 536.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa 5 bramek ABC zainstalowanych w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Modlin, o 5 czytników linii papilarnych na potrzeby Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233310 Czytniki odcisków palców
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Modlin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa 5 bramek ABC zainstalowanych w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Modlin, o 5 czytników linii papilarnych na potrzeby Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 192 384.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 30233310

Dokument nr: 335975-2021, BOU-IV.272.16.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Osoby upoważnione: Wanda Szpakowska, Mariusz Chrzanowski.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Modlin

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021

Kontakt:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Wanda Szpakowska
E-mail: przetarg@mazowieckie.pl
Tel.: +48 226956015

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.