Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
220z dziś
4676z ostatnich 7 dni
19564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie odwiertu geotermalnego

Przedmiot:

Wykonanie odwiertu geotermalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole
ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
powiat: kolski
tsobolewski@mzeckolo.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mzec_kolo/proceedings
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: 50 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2 zlokalizowanego w Kole

Numer referencyjny: 3/DGZ/POIŚ/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45255500 Roboty wiertnicze i górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2 zlokalizowanego w Kole".

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a. prace przygotowawcze, w tym: montaż urządzenia, droga technologiczna dojazdowa, plac budowy, zbiornik o pojemności 4000 m3 - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

b. wiercenie otworu Koło GT-2 - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

c. badania hydrogeologiczne - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

d. badania geofizyczne - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

e. badania laboratoryjne: próbek okruchowych, rdzeni wiertniczych i próbek wody - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

f. zakończenie wiercenia, w tym m.in.: demontaż urządzeń, rekultywacja terenu, utylizacja odpadów.

3. Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ dostępnej na stronie internetowej określonej w sekcji I Ogłoszenia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2 zlokalizowanego w Kole".

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a. prace przygotowawcze, w tym: montaż urządzenia, droga technologiczna dojazdowa, plac budowy, zbiornik o pojemności 4000 m3 - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

b. wiercenie otworu Koło GT-2 - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

c. badania hydrogeologiczne - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

d. badania geofizyczne - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

e. badania laboratoryjne: próbek okruchowych, rdzeni wiertniczych i próbek wody - zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych";

f. zakończenie wiercenia, w tym m.in.: demontaż urządzeń, rekultywacja terenu, utylizacja odpadów.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, obejmującej sprawność urządzeń oraz funkcjonalność wykonanego odwiertu na okres 5 lat (60 miesięcy).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony we:

a. wzorze umowy;

b. projekcie robót geologicznych;

c. decyzji Marszałka Województwa Wielkpolskiego z dnia 9 marca 2021 r. nr DSR-I.7430.64.2020 zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ dostępnej na stronie internetowej określonej w sekcji I ogłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

,,Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o." POIS.01.01.01-00-0010/19-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45255500, 45000000

Dokument nr: 338021-2021, 3/DGZ/POIŚ/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań (siedziba Wielkopolskiej Grupy Prawniczej)

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzec_kolo/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021

Kontakt:
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przesmyk 1
Koło
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
62-600
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Sobolewski
E-mail: tsobolewski@mzeckolo.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.