Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
437z dziś
4913z ostatnich 7 dni
18894z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi

Przedmiot:

Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: +48 914325320
igabska@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 500 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 914325320
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Klucz km 0+000 (z węzłem) do węzła Myślibórz km 54+012 (z węzłem) wraz ze wszystkimi jej elementami

Numer referencyjny: O.Sz.D-3.2413.26.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Klucz km 0+000 (z węzłem) do węzła Myślibórz km 54+012 (z węzłem) wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233150 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 Malowanie nawierzchi
45233280 Wznoszenie barier drogowych
63712710 Usługi monitorowania ruchu
77211400 Usługi wycinania drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90470000 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
90910000 Usługi sprzątania
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Klucz km 0+000 (z węzłem) do węzła Myślibórz km 54+012 (z węzłem) wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie.

Zamówienie obejmuje wykonywanie usług i robót budowlanych z zakresu:

-- bieżącego utrzymania dróg (BUD),

-- zimowego utrzymania dróg (ZUD),

-- bieżącego utrzymanie czystości na obiektach inżynierskich (BUM),

Wszystkie asortymenty usług i robót objęte zamówieniem zostały ujęte w niżej wymienionych grupach robót:

-- grupa prac nr 1 - nawierzchnia,

-- grupa prac nr 2 - pobocza i pasy rozdziału,

-- grupa prac nr 3 - korpus drogi,

-- grupa prac nr 4 - odwodnienie,

-- grupa prac nr 5 - chodniki, ścieżki rowerowe,

-- grupa prac nr 6 - oznakowanie,

-- grupa prac nr 7 - urządzenia BRD,

-- grupa prac nr 8 - estetyka,

-- grupa prac nr 9 - urządzenia wspomagające,

-- grupa prac nr 10 - zimowe utrzymanie dróg,

-- grupa prac nr 11 - zarządzanie kontraktem,

-- grupa prac nr 12 - czystość na obiektach inżynierskich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe personelu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: emisja spalin / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 PLN.

CPV: 90620000, 45232410, 45233142, 45233150, 45233220, 45233221, 45233280, 63712710, 77211400, 77310000, 90470000, 90910000

Dokument nr: 337190-2021, O.Sz.D-3.2413.26.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://gddkia.eb2b.com.pl).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
Szczecin
Kod NUTS: PL Polska
70-340
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Gabska
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 914325320

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.