Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont generatora

Przedmiot:

Remont generatora

Data zamieszczenia: 2021-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia Ciepła S.A
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 727490062
Patrycja.Maslon@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 727490062
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont generatora TGH-120 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZI/00417/2021
II.1.2)Główny kod CPV
50532300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest remont generatora TGH-120 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; Ul. Ciepłownicza 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont generatora TGH-120 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji będzie polegało na skorzystaniu z Prac w zakresie opisanym w pkt 3 OPZ ,,Ogólny opis przedmiotu zamówienia/zakres". Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji niezwłocznie po otrzymaniu wyników pomiarów elementów wirnika, które Wykonawca wykona po ich zdemontowaniu. Decyzja o realizacji prac opcjonalnych i ich zakresie zostanie przekazana Wykonawcy w najszybszym możliwym terminie po zweryfikowaniu konieczności wykonania prac opcjonalnych. W przypadku realizacji prac opcjonalnych, niezależnie od ilości i rodzaju zleconych prac opcjonalnych, terminami nieprzekraczalnymi są terminy zgodnie z ogólnym harmonogramem prac i płatności. W szczególności termin zakończenia montażu generatora wraz z gotowością do ruchu próbnego - do 2.6.2022.

Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w załączniku nr 2 do SWZ (Projekt umowy).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2022 r.

Kryterium oceny ofert:

-- cena brutto za prace podstawowe (waga kryterium: 90 %) oraz

-- cena brutto za prace opcjonalne (waga kryterium: 10 %).

CPV: 50532300, 71334000

Dokument nr: 338154-2021, POST/PEC/PEC/UZI/00417/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu systemu zakupowego GK PGE. Do upływu terminu otwarcia ofert Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków; Ul. Ciepłownicza 1

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie umowy za zakres prac podstawowych.

Kontakt:
PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Masłoń
E-mail: Patrycja.Maslon@gkpge.pl
Tel.: +48 727490062

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.