Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radymno
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno
powiat: jarosławski
Tel.: +48 166281138, Faks: +48 166282419
ugradymno@pro.onet.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Radymno
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: Tel.: +48 166281138,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Radymno

Numer referencyjny: ZP.271.3.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radymno, w tym:

-- wymiana oświetlenia (demontaż istniejących opraw, dostawa i montaż opraw lamp wraz ze źródłem światła typu LED).

Zakres zamówienia obejmuje:

-- wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z osprzętem w ilości kpl. 1232. Przedmiot zamówienia należy wycenić na podstawie załącznika nr 1 do formularza ofertowego SWZ - Kalkulacja kosztów. Wykaz ilości punktów oświetlenia w poszczególnych układach pomiarowych wg mocy lamp oraz podziału na kategorie dróg na terenie gminy Radymno według stanu na dzień maj 2021 r. stanowi załącznik nr 5.4 do SWZ,

-- wykonanie inwentaryzacji mapowej powykonawczej z naniesionymi punktami lokalizacji wymienionych opraw wraz z ich oznaczeniem w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, edytowalnej- plik graficzny wektorowy - np. DWG oraz inwentaryzacji ilości opraw z podziałem na moc opr...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Radymno

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radymno, w tym:

-- wymiana oświetlenia (demontaż istniejących opraw, dostawa i montaż opraw lamp wraz ze źródłem światła typu LED).

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

-- dokumentacja projektowa,

-- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych,

-- przedmiar,

-- zestawienie ilości opraw,

-- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami,

stanowiące załączniki do SWZ dostępne w oddzielnych plikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31520000, 45316110

Dokument nr: 339012-2021, ZP.271.3.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Urząd Gminy Radymno, Ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno.

2. Oferty należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.ires.pl/ug-radymno

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Radymno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021

Kontakt:
Gmina Radymno
ul. Lwowska 38
Radymno
Kod NUTS: PL822 Przemyski
37-550
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Ptasznik
E-mail: ugradymno@pro.onet.pl
Tel.: +48 166281138
Faks: +48 166282419

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.