Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
5023z ostatnich 7 dni
18118z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg i ulic...

Przedmiot:

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg i ulic wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Tel.: +48 897523615, Faks: +48 897523344
rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 897523615,
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach 2021-2023 z podziałem na 4 części

Numer referencyjny: ZDW/RDW.K/PN-1/3220/48/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach 2021-2023 z podziałem na 4 części.

3.2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącą integralną część SWZ.

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera kosztorys ofertowy na poszczególne części - stanowiący integralną część SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2021-2023 - na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Kętrzyn.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 1

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2021-2023 - na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Kętrzynie.

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącą integralną część SWZ.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera kosztorys ofertowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: termin rozpoczęcia wykonywania robót / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2021-2023 - na terenie OD nr 2 w Bartoszycach

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 2

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2021-2023 - na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach.

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącą integralną część SWZ.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera kosztorys ofertowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: termin rozpoczęcia wykonywania robót / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2021-2023 - na terenie OD nr 3 w Biskupcu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 3

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2021-2023 - na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu.

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącą integralną część SWZ.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera kosztorys ofertowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: termin rozpoczęcia wykonywania robót / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2021-2023 - na terenie OD nr 4 w Mrągowie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 4

Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2021-2023 - na terenie Obwodu Drogowego nr 4 w Mrągowie.

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącą integralną część SWZ.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera kosztorys ofertowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: termin rozpoczęcia wykonywania robót / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45233142

Dokument nr: 341225-2021, ZDW/RDW.K/PN-1/3220/48/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej (https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html), poprzez odszyfrowanie przez zamawiającego ofert wykonawców.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021

Kontakt:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
10-602
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Dyczkowski
E-mail: rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
Tel.: +48 897523615
Faks: +48 897523344

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.