Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
ul. Kiepury 45
64-100 Leszno
powiat: Leszno
Tel.: +48 655253761, Faks: +48 655268294
hanna.mietka@wsz.leszno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: 15 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 655253761,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. ,,Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie"

Numer referencyjny: DZ-751-32/21
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu zgodnie z polskim prawem budowlanym przy realizacji zadania pn.: ,,Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie" szczegółowo określonej w pkt 3.3. SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71540000 Usługi zarządzania budową
71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu zgodnie z polskim prawem budowlanym przy realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem: ,,Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie" (część I i część II).

2.2. Zakres prac dla zadania ,,Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie" jest opisany w:

-- Programie funkcjonalno-użytkowym - część I;

-- Programie funkcjonalno-użytkowym - część II.

A także są dostępne pod linkiem

http://nowa3.wsz.leszno.pl

Związanym z podstępowaniem przetargowym (DZ-751-14/21) na wybór Wykonawcy na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadań pn.:

-- Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

oraz

-- Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - piony wod.-kan., sufity.

Opracowania dokumentacja techniczna będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kluczowego personelu Wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia w ramach zakresu opisanego w PFU dla części I jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu pn.: ,,Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie", dla którego uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, oś prioryte...

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia będzie biegł od dnia zawarcia umowy i trwał przez okres realizacji wyznaczony dla Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych (planowany termin rozpoczęcia robot budowlanych - grudzień 2021 r.) wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (orientacyjny termin końcowy to 30.

CPV: 71247000, 71248000, 71520000, 71540000, 71630000

Dokument nr: 342614-2021, DZ-751-32/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 8.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://wsz.leszno.pl/blog/zamowienia_publiczne/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021

Kontakt:
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kiepury 45
Leszno
Kod NUTS: PL Polska
64-100
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Miętka
E-mail: hanna.mietka@wsz.leszno.pl
Tel.: +48 655253761
Faks: +48 655268294

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.