Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie i bieżące oczyszczanie dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zimowe utrzymanie i bieżące oczyszczanie dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
powiat: poznański
Tel.: +48 616544221, Faks: +48 618120270
bz@czerwonak.pl
https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czerwonak
Wadium: 60 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 616544221,
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie i bieżące oczyszczanie dróg gminnych w latach 2021- 2023

Numer referencyjny: BZ.271.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90612000 Usługi zamiatania ulic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zimowe utrzymanie i bieżące oczyszczanie dróg gminnych w latach 2021-2023.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Czerwonak

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zimowe utrzymanie i bieżące oczyszczanie dróg gminnych w latach 2021-2023.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

1) zwalczanie śliskości na drogach sieci strategicznej i I kolejności - 6 000,00 km;

2) odśnieżanie dróg sieci strategicznej i I kolejności - 2 000,00 km;

3) zwalczanie śliskości na drogach II - IV kolejności - 1 000,00 km;

4) odśnieżanie dróg II - IV kolejności - 1 000,00 km;

5) odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach, ścieżkach rowerowych, w tym: schodów terenowych oraz przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów - 1 500,00 km;

6) rozwiezienie i zwiezienie 100 szt. pojemników (w tym 30 szt. własność Zamawiającego) na mieszankę piasku z solą 4 % z ich uzupełnieniem - 2 zlecenia;

7) mechaniczne i ręczne interwencyjne odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na schodach terenowych i przystankach komunikacyjnych - 10 zleceń;

8) miesięczny ryczałt uzupełniania pojemników na mieszankę piasku z solą - 10 miesięcy;

Oczyszczanie dróg gminnych

9) pozimowe oczyszczenie ulic, chodników, schodów terenowych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacyjnych - 2 zlecenia;

10) bieżące mechaniczne oczyszczanie ulic (dwustronnie) - 500 000,00 mb;

11) bieżące mechaniczne oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych - 250 000,00 mb;

12) sprzątanie piasku zalegającego na nawierzchni 6 skrzyżowań - 10 zleceń;

13) mechaniczne usunięcie chwastów przy krawężnikach z oczyszczeniem ulicy (dwustronnie) - 60 000,00 mb;

14) mechaniczne usunięcie chwastów z chodników z oczyszczeniem nawierzchni (o szerokości 2 m) - 30 000,00 mb;

15) mechaniczne i ręczne oczyszczenie schodów terenowych i przystanków komunikacyjnych - 8 zleceń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 90612000, 90512000, 90620000, 90630000

Dokument nr: 342671-2021, BZ.271.12.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://czerwonak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Czerwonak

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021

Kontakt:
Gmina Czerwonak
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773129484
ul. Źródlana 39
Czerwonak
Kod NUTS: PL418 Poznański
62-004
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Czerwonak, Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bz@czerwonak.pl
Tel.: +48 616544221
Faks: +48 618120270

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.