Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
4855z ostatnich 7 dni
18210z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
Tel.: +48 746488127, Faks: +48 746665960
przetargi@wpwik.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 746488127,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu

II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 716, wraz z późniejszymi zmianami) do obiektów WPWiK Sp. z o.o. wyszczególnionych w Załączniku nr 1a do SWZ i WZWiK wyszczególnionych w Załączniku 1b do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 716, wraz z późniejszymi zmianami) do obiektów WPWiK Sp. z o.o. wyszczególnionych w Załączniku nr 1a do SWZ i WZWiK wyszczególnionych w Załączniku 1b do SWZ.

2. Szczegółowy opis obiektów zamawiającego wraz z określeniem szacunkowego zapotrzebowania ilości energii elektrycznej oraz pozostałe dane niezbędne do przygotowania oferty opisano w Załączniku nr 1a i 1b do SWZ. Uwaga: obiekty posiadają układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy.

3. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest posiadać ważną i obowiązującą generalną umowę dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich obiektów objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD

W kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży. Zamawiający dostarczy w terminie niezbędne dane do przeprowadzenia procesu ewentualnej zmiany sprzedawcy.

4. Przewidywana ewentualna zmiana sprzedawcy energii będzie kolejną zmianą dla obu podmiotów (WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK).

5. Zamawiający nie korzystają z ofert promocyjnych i lojalizacyjnych.

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, który określa szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia.

7. Pozostałe wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Wymaga się złożenia ofert zakupu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 27/10/2021
Koniec: 27/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 139 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo przewiduje unieważnienie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

CPV: 09300000

Dokument nr: 343796-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 09:00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.wpwik.pl/przetargi/przetargi-aktualne.html

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021

Kontakt:
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 39
Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
58-300
Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl
Tel.: +48 746488127
Faks: +48 746665960

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.