Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
5023z ostatnich 7 dni
18118z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE"

Przedmiot:

,,Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE"

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dragacz
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
powiat: świecki
Tel.: +48 523324969, Faks: +48 5233243974
ugdragacz@poczta.onet.pl
https://dragacz.ezamawiajacy.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Dragacz
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 523324969,
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - edycja II"

Numer referencyjny: RGiFE-I.271.1.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09331000 Baterie słoneczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

,,Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - edycja II"

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku kompletnych instalacji fotowoltaicznych zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i specyfikacją warunków zamówienia 40 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimalnej 374,17 kWp montowanych na dachach budynków, wiat lub na gruncie w nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych oraz na dachach obiektów lub na gruncie zarządzanych przez gminę,

2) dostawę i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku 7 powietrznych pomp ciepła zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i Specyfikacją Warunków Zamówienia o łącznej mocy grzewczej min. 60 kW w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych wraz z osprzętem (w tym: 5 pomp o min. mocy 8 KW i 2 pomp o mocy 10 KW).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09331000 Baterie słoneczne
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
42511110 Pompy grzewcze
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny gminy Dragacz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: ,,Instalacje fotowoltaiczne i inne OZE na terenie gminy Dragacz - edycja II ", polegającego na dostawie i montażu fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku kompletnych instalacji fotowoltaicznych zwanych dalej: ,,instalacją PV" lub ,,mikroinstalacją", zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i Specyfikacją Warunków Zamówienia 40 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimalnej 374,17 kWp montowanych na dachach budynków, wiat lub na gruncie w nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych oraz na dachach obiektów lub na gruncie zarządzanych przez gminę oraz 7 powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej min. 60 kW w budynkach mieszkalnych u osób fizycznych wraz z osprzętem (w tym: 5 pomp o min. mocy 8 KW i 2 pomp o mocy 10 KW).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zastosowanie modułu PV o wyższej sprawności: / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność pracy pompy ciepła (COP): / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Operacja realizowana w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, schemat mikroinstalacje, schemat 1 budynki mieszkalne i publiczne.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09331000, 45331000, 09331200, 42511110, 71320000, 45311000

Dokument nr: 341660-2021, RGiFE-I.271.1.1.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy pod adresem:

https://dragacz.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Oferty" do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 11.30.

Sposób składania i otwarcia ofert został opisany w rozdziale 14 SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://dragacz.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dragacz.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny gminy Dragacz

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021

Kontakt:
Gmina Dragacz
Dragacz 7A
Dragacz
Kod NUTS: PL618 Świecki
86-134
Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Żlobiński, Marianna Zakrzewska
E-mail: ugdragacz@poczta.onet.pl
Tel.: +48 523324969
Faks: +48 5233243974

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.