Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie budynku do wymagań ppoż

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie budynku do wymagań ppoż

Data zamieszczenia: 2021-07-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowiec
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
32 296 07 77
j.lonska@um.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 296 07 77
Termin składania ofert: 2021-08-07 13:45:07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostosowanie budynku ZSO 14 Ul. Kisielewskiego 4B do wymagań ppoż."
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostosowanie budynku ZSO 14 Ul. Kisielewskiego 4B do wymagań ppoż."
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania w podziale na branże wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, uzyskaniem niezbędnych do realizacji ostatecznych decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszeniu robót budowlanych, opinii, pozwoleń, ekspertyz i wytycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów w tym uzyskanie bez uwag stanowiska Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Całość dokumentacji ma być uzgodniona i zaakceptowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W sytuacji konieczności uzyskania dodatkowych Postanowień czy wytycznych Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach Wykonawca również ma obwiązek ich uzyskania w ramach ww. zadania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji na Przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00106819, WZP.271.1.60.2021.JŁ

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki jest art. 305 pkt 2) ustawy Pzp, który stanowi, że: ,,Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione."
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 17.06.2021 r. wszczął postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp pn.: ,,Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 4B do wymagań ppoż." - znak spraw: WZP.271.1.51.2021.JŁ.
W związku z tym, iż do wyznaczonego terminu na składanie ofert tj.: do 02.07.2021 r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty. Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie. Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
WZP.271.1.51.2021JŁ
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SUPON Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5.1.2.) Ulica: Wiosny Ludów 91
5.1.3.) Miejscowość: Katowice
5.1.4.) Kod pocztowy: 40-373
5.1.5.) Województwo: śląskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.