Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
410z dziś
4972z ostatnich 7 dni
18327z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 4971-851
zp@um.bielsko.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: 33 4971-851
Termin składania ofert: 2021-08-09 09:15:02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń budynku przy Ul. Zygmunta Krasińskiego 11 w Bielsku-Białej na potrzeby prowadzenia Centrum Aktywności Społecznej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy remontu, nadbudowy oraz docieplenia
i zmiany sposobu użytkowania obiektu oraz zagospodarowania podwórka na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej przy Ul. Zygmunta Krasińskiego 11 w Bielsku-Białej, obejmujące w szczególności roboty:
-przygotowawcze i zabezpieczające;
-rozbiórkowe i demontażowe;
-w zakresie podłóg, ścian fundamentowych, ścian cokołowych, elewacji, sufitów;
-konstrukcyjne;
-w zakresie istniejących i projektowanych stropów, schodów;
-dotyczące stolarki, dachu;
-w zakresie instalacji elektrycznej;
-w zakresie instalacji sanitarnej;
-związane z zagospodarowaniem terenu, w tym nasadzenia;
-uporządkowanie terenu robót najpóźniej w dniu odbioru końcowego (wywóz i składowanie odpadów m.in. gruzu, złomu, itp.).
Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w niżej wymienionych załącznikach, tj.:
-dokumentacji projektowej,
-specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB,
-wzorze umowy,
-przedmiarach robót,
-Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 150/2021 z dnia 17.02.2021 r.
Wszystkie wymienione wyżej załączniki opublikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego w formie elektronicznej.

CPV: 45453000-7, 45111291-4, 45300000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00109021, ZP.271.2.59.2021.KS

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Na podstawie art. 305 ust. 2 w zw. z art. 214 ust. 1 ppkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W przetargu ogłoszonym z dnia 02-06-2021 o nr 2021/BZP 0072498/01 do upływu terminu składania ofert ustalonego na dzień 25 czerwca 2021 na godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta. W przedmiotowym postępowaniu warunki z postepowania prowadzonego w trybie podstawowym pozostały takie same.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-a2269297-c37c-11eb-911f-9ad5f74c2a25
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adamex KP Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Generała Maczka 9
5.1.3.) Miejscowość: Bielsko-Biała
5.1.4.) Kod pocztowy: 43-300
5.1.5.) Województwo: śląskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.