Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków (spektroskopu...

Przedmiot:

Dostawa laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków (spektroskopu przenośnego) oraz skanera rentgenowskiego do kontroli przesyłek i bagażu

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 322077509, Faks: +48 322077395
zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 322077509,
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków (spektroskopu przenośnego) oraz skanera rentgenowskiego do kontroli przesyłek i bagażu

Numer referencyjny: BAI.272.16.2021
II.1.2)Główny kod CPV
38546000 System wykrywania materiałów wybuchowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków (spektroskopu przenośnego) oraz skanera rentgenowskiego do kontroli przesyłek i bagażu w podziale na 2 zadania częściowe:

-- zadanie częściowe nr 1: dostawa laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków (spektroskopu przenośnego),

-- zadanie częściowe nr 2: dostawa skanera rentgenowskiego do kontroli przesyłek i bagażu.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

-- zadanie częściowe nr 1: 38546000-4 System wykrywania materiałów wybuchowych,

-- zadanie częściowe nr 2: 38582000-8 Rentgenowskie urządzenia przeglądowe.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 196 951.22 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków (spektroskopu przenośnego)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38546000 System wykrywania materiałów wybuchowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków (spektroskopu przenośnego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 121 951.22 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA skanera rentgenowskiego do kontroli przesyłek i bagażu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38582000 Rentgenowskie urządzenia przeglądowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA skanera rentgenowskiego do kontroli przesyłek i bagażu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 38546000, 138546000-4, 38582000

Dokument nr: 345500-2021, BAI.272.16.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - platformy miniPortal.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-zamowieniach;https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2021

Kontakt:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: BAI.272.16.2021
ul. Jagiellońska 25
Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
40-032
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Melisz
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Tel.: +48 322077509
Faks: +48 322077395

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.