Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej " - etap 2

Przedmiot:

,Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej " - etap 2

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o
ul. Filtrowa 4
26-600 Radom
powiat: Radom
Tel.: +48 483831602, Faks: +48 483831601
bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,50317,5b4ee033bc747a6a5c345ddf1fe4030a.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: 70 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 483831602,
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrakt nr 39 pn.: ,,Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kończyce, Wośniki, Borki, Jeżowa Wola i Krychnowice" - etap II

Numer referencyjny: DZ/78/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w Ul. Maratońskiej, Krasickiego, Dębowej, Kosowskiej oraz w Ul. Zalewowej w Radomiu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

1. przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z rur PP o średnicach 160 - 315 mm oraz z rur PE 160 - 225 mm i długości 3,1 km;

2. przebudowę kanalizacji deszczowej z rur PVC i PP, o średnicy 200-315 mm. Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 0,05 km.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44130000 Studzienki kanalizacyjne
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 Roboty rozbiórkowe
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 Roboty odwadniające
45233140 Roboty drogowe
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wybrane rejony i ulice miasta Radomia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w Ul. Maratońskiej, Krasickiego, Dębowej, Kosowskiej oraz w Ul. Zalewowej w Radomiu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

1. przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z rur PP o średnicach 160-315 mm oraz z rur PE 160-225 mm i długości 3,1 km;

2. przebudowę kanalizacji deszczowej z rur PVC i PP o średnicy 200-315 mm. Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 0,05 km.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w Radomiu w ulicach Maratońskiej, Krasickiego, Dębowej, Kosowskiej oraz w Ul. Zalewowej.

Przebudowa kanalizacji deszczowej będzie realizowana w Radomiu w Ul. Krasickiego.

Ww. zakres robót budowlano-montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - czerwona książka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III i IV SWZ.

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem przez Wykonawcę dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji na miejscu u Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0073/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45231300, 44130000, 45000000, 45100000, 45111200, 45111300, 45232000, 45232130, 45232440, 45232452, 45233140, 45233142

Dokument nr: 348912-2021, DZ/78/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego Radom, Ul. Filtrowa 4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w miejscu prowadzonego postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania został podany w pkt I.3 niniejszego ogłoszenia

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,50317,5b4ee033bc747a6a5c345ddf1fe4030a.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,50317,5b4ee033bc747a6a5c345ddf1fe4030a.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wybrane rejony i ulice miasta Radomia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2021

Kontakt:
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4
Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Gauze
E-mail: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
Tel.: +48 483831602
Faks: +48 483831601

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.