Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów

Przedmiot:

Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178754636
przetargi@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 178754636
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego ,,Stal" w Rzeszowie

II.1.2)Główny kod CPV
50711000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez wykonawcę usługi utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego ,,Stal" w Rzeszowie wraz z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją systemów oraz utrzymanie stałej sprawności ich działania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
45212290 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez wykonawcę usługi utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego ,,Stal" w Rzeszowie wraz z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją systemów oraz utrzymanie stałej sprawności ich działania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

2.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji (dostępny w oddzielnym pliku);

2.2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) - 60 %;

2) czas przystąpienia do usuwania usterek, awarii lub błędów systemowych w celu zapewnienia ciągłej sprawności monitoringu od momentu ich zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego - OPZ: pkt 19.1 - 40 %.

CPV: 50711000, 50000000, 45212290

Dokument nr: 347161-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, Ul. Joselewicza 4, pok. 16, 35-064 Rzeszów.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce ,,Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.erzeszow.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2021

Kontakt:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
35-064
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Choma
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.